Zbliżający się sezon na komunie nieodłącznie wiąże się z prezentami, które dzieci otrzymują od bliższych i dalszych krewnych. W świetle prawa są one traktowane jako darowizna. Pojawia się zatem pytanie o kwestie podatkowe. W jakich przypadkach trzeba zapłacić daninę, a kiedy można liczyć na zwolnienie z podatku?

Oprócz pieniędzy, typowe prezenty na komunię to m.in. drony, smartfony, quady oraz biżuteria. Mamy zatem do czynienia z wartościowymi upominkami, których kwota zakupu niejednokrotnie jest wysoka. Rodzice dzieci, które przystąpiły do komunii muszą pamiętać, że urząd skarbowy traktuje tego rodzaju prezenty jako darowiznę, od której w określonych przypadkach trzeba zapłacić podatek.

Prezent na komunię. Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Prezenty, nie tylko komunijne, ale również ślubne, urodzinowe oraz z każdej innej okazji, są zawsze uznawane za darowiznę. To, czy trzeba będzie zapłacić podatek, zależy od stopnia pokrewieństwa oraz od wartości upominku. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, pokrewieństwo jest ustalane na podstawie przynależności do jednej z trzech grup.

1. I grupa podatkowa - małżonkowie, zstępni, wstępni, zięć, synowa, pasierb, ojczym, macocha, teściowie i rodzeństwo. Limit darowizny wynosi 36 120 zł.

2. II grupa podatkowa - zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Limit darowizny wynosi 27 090 zł.

3. III grupa podatkowa - osoby niespokrewnione. Limit darowizny wynosi 5733 zł.

Warto zaznaczyć, że wyżej podane kwoty nie dotyczą tylko pojedynczej darowizny. To suma darowizn z okresu pięciu ostatnich lat. W przypadku dziecka przystępującego do pierwszej komunii, w I grupie podatkowej znajdą się jego rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, ojczym i macocha. Do drugiej grupy zaliczają się z kolei dzieci rodzeństwa, ciotki, wujkowie oraz żony i mężowie rodzeństwa.

Zwolnienie podatkowe dla najbliższej rodziny. Na jakich warunkach można skorzystać?

Warto wiedzieć, że przepisy wymieniają jeszcze tzw. zerową grupę podatkową. Zalicza się do niej najbliższa rodzina, czyli rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierb, ojczym i macocha. W tych przypadkach, nawet jeśli wartość prezentu przekroczy limit przypisany do I grupy podatkowej, nie trzeba płacić podatku, pod jednym warunkiem. Konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania upominku.

W przypadku dzieci, które otrzymały prezent na komunię, zgłoszenia muszą dokonać rodzice lub opiekunowie. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii - pieniądze muszą być przelane na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W razie otrzymania prezentu w formie gotówki, zwolnienie z podatku w momencie przekroczenia limitu już nie obowiązuje.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Jeśli wartość prezentu mieści się w limitach przyporządkowanych do wymienionych wyżej grup podatkowych, nie trzeba podejmować żadnych działań. Nie jest też konieczne zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Warto dodać, że wskazane kwoty dotyczą pojedynczej osoby. Jeśli kwota prezentu przekroczy limit, należy uiścić daninę tylko od nadwyżki. Ile wynosi podatek od spadków i darowizn? Jego wysokość również zależy od tego, do jakiej grupy podatkowej należy osoba. Jak wygląda to w praktyce?

  • I grupa podatkowa - w przypadku nadwyżki do 11 833 zł podatek wynosi 3 proc., nadwyżka między 11 833 zł a 23 665 zł to 355 zł podatku oraz 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, z kolei nadwyżka ponad 23 665 zł to 946,6 zł oraz 7 proc. nadwyżki powyżej 23 665 zł.
  • II grupa podatkowa - w przypadku nadwyżki do 11 833 zł podatek wynosi 7 proc., nadwyżka między 11 833 zł a 23 665 zł to 828,4 zł podatku oraz 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, z kolei nadwyżka ponad 23 665 zł to 1893,3 zł oraz 12 proc. nadwyżki powyżej 23 665 zł.
  • III grupa podatkowa - w przypadku nadwyżki do 11 833 zł podatek wynosi 12 proc., nadwyżka między 11 833 zł a 23 665 zł to 1420 zł oraz 16 proc. proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, z kolei nadwyżka ponad 23 665 zł to 3313,2 zł i 20 proc. nadwyżki powyżej 23 665 zł.

Rodzice dziecka, które dostało prezenty na komunię, mają 30 dni na złożenie formularza SD-3 do urzędu skarbowego od dnia ich otrzymania. Wysokość daniny jest obliczana przez fiskus. Po otrzymaniu informacji o kwocie, czas na uiszczenie opłaty wynosi 14 dni.