Czasowy, niezorganizowany wynajem nieruchomości może być rozliczany poza działalnością gospodarczą – orzekł WSA w Gliwicach.
Chodziło o małżonków, którzy kupili domek letniskowy. Po pewnym czasie zdecydowali się go wynająć. Miał to być jednak najem krótkookresowy, tylko w okresie letnich wakacji. Małżonkowie uważali, że w związku z tym nie będzie mieć on charakteru ciągłego i zorganizowanego, a tym samym nie będzie spełniona definicja działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Liczyli więc na to, że od uzyskanych przychodów będą płacić ryczałt według stawki 8,5 proc.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że wynajmowanie domku letniskowego zawsze się wiąże z cyklicznymi, powtarzalnymi okresowo czynnościami, a małżonkowie będą działali w sposób ciągły i zorganizowany. Tym samym spełniona będzie definicja działalności gospodarczej i nie ma mowy o stawce 8,5 proc.
Dyrektor wyjaśnił, że małżonkowie mogą owszem rozliczać się ryczałtem, ale według stawki 17 proc. Stwierdził bowiem, że będzie to usługa zakwaterowania, sklasyfikowana w PKWiU pod pozycją 55.20.12.0 (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
Rację przyznał małżonkom Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zwrócił uwagę na to, że ze stanu faktycznego opisanego we wniosku o interpretację nie wynika, aby małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą. Ta, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, powinna charakteryzować się dążeniem do osiągnięcia zarobku i być prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany. Sąd podkreślił, że małżonkowie nie świadczą również usługi zakwaterowania, tak jak uznał to dyrektor izby skarbowej. Był to zwykły prywatny najem, który może być opodatkowany według 8,5-proc. stawki ryczałtu – podsumował WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 36/16.