Udostępnianie łóżek opalających do naświetlania ciała należy zaliczyć do tzw. pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu, objętych 8-proc. stawką VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że obecnie wiążące informacje stawkowe (WIS) nie są już bezterminowe, wygasają po pięciu latach od dnia następującego po dniu ich doręczenia (art. 42ha ust. 1 ustawy o VAT), chyba że do tego czasu zmieniłyby się przepisy (wówczas WIS wygasa wcześniej).

Podatnik, który spytał o VAT od solarium, wyjaśnił, że opłata jest naliczana za każdą minutę korzystania przez klienta z łóżka opalającego, a lokal, w którym usługa jest świadczona, nie jest obiektem sportowym.

Jak rozumieć „wstęp”…

Dyrektor KIS odpowiedział, że jest to usługa opodatkowana 8-proc. VAT, bo wstęp do solarium należy zaliczyć do „Pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, które są wymienione w poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wyjaśnił, że nie można ograniczać terminu „wstęp” do wejścia do obiektu lub na imprezę rozrywkową bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zaoferowanej usłudze i korzystania z urządzeń potrzebnych do jej realizacji. Sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, orzekają, że sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu, stałych abonamentów lub biletów i innych form opłaty za umożliwienie zarówno biernego, jak i aktywnego korzystania z rozrywki i rekreacji, w tym z przystosowanych do tego sal, pomieszczeń oraz urządzeń i przyrządów tam się znajdujących.

Dlatego, według dyrektora KIS, określenie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że obniżoną stawką VAT nie są objęte te usługi, które nie są związane z normalnym, typowym użytkowaniem obiektu rekreacyjnego, np. usługi restauracyjne na terenie sali sportowej, zakup napojów, odżywek, usługi osobistego lub personalnego trenera.

Odnosząc się bezpośrednio do pytania podatnika, dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że usługa solarium ma na celu m.in. zapewnienie wypoczynku, relaksu, poprawy samopoczucia lub kondycji fizycznej. Nie ma więc wątpliwości, że jest ona objęta 8-proc. stawką VAT.

Tak samo stwierdził w WIS wydanych: 13 maja 2024 r. (sygn. 0112-KDSL2-1. 440.152.2024.2.MK), 10 maja 2024 r. (0112-KDSL2-2.440. 132.2024.2.IH), 9 maja 2024 r. (0112-KDSL2-1.440.174. 2024.1.BK), 7 maja 2024 r. (0112-KDSL2-1.440.132. 2024.2.AP i 0112-KDSL2-1.440.156.2024.1.AP).

Nie tylko solarium

Z innych WIS wynika, że do „Pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) zalicza się również usługi wstępu:

  • na grupowe zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci prowadzone przez instruktora (WIS z 2 lutego 2024 r.,0112-KDSL2-1.440.483.2023.2.AP),
  • do obiektu dostosowanego do gry w koszykówkę, gdzie jest zapewniony niezbędny sprzęt do gry oraz niezbędny nadzór opiekuna przez cały czas trwania zajęć (WIS z 19 lutego 2024 r., 0112-KDSL2-2.440.419.2023.3.DS),
  • na zajęcia jogi (WIS z 31 stycznia 2024 r., 0112 -KDSL2-1.440.458.2023. 3.MC),
  • do komory normobarycznej, czyli w warunkach podwyższonego ciśnienia z optymalną mieszaniną wodoru i tlenu w atmosferze (WIS z 11 listopada 2023 r., 0112-KDSL2-1. 440.271.2023.3.MK).©℗