Jako darowizna od członka rodziny traktowane są zarówno prezenty ślubne, komunijne, jak i środki, które rodzice przekazują dzieciom np. na zakup mieszkania. To jedna z najczęściej dokonywanych czynności w obrocie prawnym. O ile pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy, obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Jak wygląda to w przypadku gotówki przekazywanej “do ręki”?

Kwestie związane z darowizną są regulowane przez Kodeks cywilny. Tym co ją wyróżnia jest nieodpłatny charakter. Oznacza to, że osoba obdarowana nie jest zobowiązana do świadczenia wzajemnego.

Podatek od darowizny - kiedy nie trzeba płacić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczność zapłaty podatku zależy od stopnia pokrewieństwa, kwoty darowizny oraz sposobu jej przekazania. W najlepszej sytuacji są osoby, które otrzymały darowiznę od członka rodziny należącego do tzw. zerowej grupy podatkowej. Należą do niej rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, wnuki, dziadkowie, pasierb, ojczym i macocha. W tym przypadku nie obowiązuje żaden limit, o ile pieniądze zostały przelane na rachunek bankowy. Obdarowany musi jedynie zgłosić fakt otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od otrzymania środków.

W przypadku I grupy podatkowej, do której oprócz wyżej wymienionych należy zięć, synowa i teściowie, limit darowizny bez podatku wynosi 36 120 zł. Przy II grupie podatkowej (należą do niej zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych) limit to 27 090 zł. Do III grupy podatkowej należą osoby niespokrewnione i w ich przypadku limit wynosi 5733 zł.

Darowizna w gotówce - czy trzeba płacić podatek?

Jak zostało już wspomniane, zwolnienie z podatku obowiązuje tylko wtedy, gdy darowizna mieści się w limicie (lub w przypadku zerowej grupy podatkowej, gdy zgłosiliśmy darowiznę do urzędu skarbowego) oraz gdy została przekazana na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W większości przypadków, podczas uroczystości weselnych lub komunijnych, prezent jest w formie gotówki, która trafia “z ręki do ręki”. Niestety w tym przypadku nie obowiązuje zasada zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, nawet jeśli otrzymamy prezent od najbliższej rodziny z zerowej grupy podatkowej. Oznacza to, że w świetle przepisów prawa, trzeba zapłacić podatek, nawet jeśli gotówkę od razu wpłacimy na nasz rachunek bankowy.

Potwierdzają to interpretacje podatkowe, które wydaje fiskus. Według organów podatkowych ze zwolnienia mogą korzystać tylko pieniądze przekazane w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Co ciekawe, podatnicy, od których urząd skarbowy żąda podatku, mają szansę na korzystne rozstrzygnięcie sprawy po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak podaje poradnikprzedsiębiorcy.pl, sądy wydają coraz więcej wyroków, które uznają zwolnienie z podatku w przypadku darowizny w formie pieniężnej.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Osoby, które nie chcą wchodzić na drogę sądową i staną przed koniecznością zapłaty podatku, powinny wiedzieć, że jego wysokość zależy od wartości darowizny od najbliższej rodziny. Po otrzymaniu pieniędzy w gotówce, należy w ciągu 30 dni złożyć formularz SD-3 do urzędu skarbowego. Obliczeniem wysokości podatku zajmie się fiskus. Gdy obdarowany otrzyma wiadomość o kwocie, musi uiścić ją w ciągu 14 dni. Ile trzeba zapłacić?

Jeśli nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia dla zerowej grupy podatkowej, darowizna podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla I grupy podatkowej. Przy nadwyżce nad wspomniany limit (36 120 zł) do 11 833 zł, podatek wynosi 3 proc., nadwyżka między 11 833 zł a 23 665 zł to 355 zł podatku oraz 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, z kolei nadwyżka ponad 23 665 zł to 946,6 zł oraz 7 proc. nadwyżki powyżej 23 665 zł.