Spółdzielnie nie powinny doliczać VAT do opłat za wynajmowanie mieszkańcom pomieszczeń piwnicznych, schowków i komórek lokatorskich, jeżeli najem ma związek z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wcześniej zaprezentował identyczne stanowisko m.in. w interpretacjach indywidualnych z 6 listopada 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.518.2023.1.AWY) i z 15 maja 2019 r. (0115-KDIT1-1.4012.197.2019.IK).

Wszystkie one (w tym najnowsza) odnoszą się do sytuacji, w której spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje mieszkańcom schowki, komórki lokatorskie i dodatkowe piwnice. Część z tych pomieszczeń należy do konkretnych lokali, a opłaty z tytułu ich najmu są ponoszone zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 558).

Pozostałe to pomieszczenia stanowiące część wspólną nieruchomości. Spółdzielnia wynajmuje je odpłatnie mieszkańcom z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Pomieszczenia te są wykorzystywane głównie do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów itp.

Spółdzielnie uważają, że do opłat za najem piwnic, schowków czy komórek lokatorskich powinny doliczać 23 proc. VAT, bo w tym wypadku – jak twierdzą – nie ma zastosowania zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy m.in. opłat z tytułu wynajmu nieruchomości lub ich części na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Gdyby stanowisko spółdzielni było prawidłowe, to mogłyby one odliczać VAT naliczony.

Dyrektor KIS jest jednak innego zdania. Przywołuje definicję lokalu mieszkalnego zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.) oraz objaśnienia z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 112 poz. 1336 ze zm.). Wynika z nich, że dodatkowe pomieszczenia, takie jak schowki i piwnice, które co do zasady mogą należeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jak lokale użytkowe. Są to bowiem pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Ich wynajem przez spółdzielnię jest więc zwolniony z VAT, jeżeli służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – podsumował fiskus.©℗