Fiskus będzie mógł przejąć majątek firm, który posłużył do popełnienia przestępstwa. Będzie to dotyczyć także legalnie działających podmiotów, zatrudniających nieuczciwych pracowników.
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i innych ustaw (w tym k.k.s.) ma wdrożyć unijną dyrektywę z 3 kwietnia 2014 r. nr 2014/42 UE. Polska powinna to zrobić do 4 października 2015 r., ale nie zdążyła. Teraz nadrabiamy opóźnienia. I zdaniem niektórych ekspertów robimy to z przytupem.
Nowy projekt uderzy bowiem nie tylko w przestępców, ale pośrednio może zagrozić każdemu przedsiębiorcy. Projektowany art. 31a k.k.s. daje możliwość przejęcia majątku firmy, który posłużył bądź był przeznaczony do popełnienia przestępstwa. Wystarczy, że właściciel nie zachował należytej ostrożności i nie przewidywał bądź nie mógł przewidzieć takiego rozwoju wypadków.