Ministerstwo Finansów nie porzuciło pomysłu wdrożenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych. Data jej uruchomienia zależy jednak od tego, kiedy ruszy obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Oba terminy nie powinny się na siebie nakładać – poinformował resort w odpowiedzi na pytanie DGP.

Przypomnijmy, że obecnie priorytetem MF są prace nad obowiązkowym KSeF. Miał on wejść w życie już od lipca br., ale nowe kierownictwo MF postanowiło przełożyć ten termin. Nowa data z pewnością nie będzie dotyczyć 2024 r., a ma zostać podana na przełomie kwietnia i maja br. (nieoficjalnie mówi się obecnie o kwietniu 2025 r. lub lipcu 2025 r.).

Akcyzowy system CEWA powinien więc zostać wdrożony jeszcze później – wynika z odpowiedzi udzielonej przez MF.

Chodzi o system teleinfor matyczny, do którego mają trafiać elektroniczne ewidencje akcyzowe prowadzone przez przedsiębiorców w jednolitym formacie XML. Obowiązek dotyczyłby ewidencji, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, czyli dotyczących m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych oraz podatkowych znaków akcyzy.

Wdrożenie CEWA ma pozwolić fiskusowi na zdalne monitorowanie obrotu wyrobami akcyzowymi, np. w składach podatkowych. To przełożyłoby się na lepszą analizę ryzyka i trafniejsze typowanie podatników do kontroli.

System miał ruszyć od lutego 2024 r., ale odpowiednie przepisy nie zostały uchwalone w poprzedniej kadencji Sejmu. Założenie było takie, że dane będą przesyłane za pomocą udostępnionego bezpłatnie interfejsu API, a przedsiębiorcy będą się uwierzytelniać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Obecne kierownictwo resortu finansów nie przedstawiło jeszcze nowego projektu w tym zakresie.

Nie zostanie natomiast zrealizowany inny akcyzowy plan poprzedniego kierownictwa MF. Chodzi o obowiązek prowadzenia nieustrukturyzowanych elektronicznych ewidencji akcyzowych, który pierwotnie miał wejść w życie jeszcze w 2020 r., ale był kilkukrotnie przesuwany, aż ostatecznie nie został uchwalony.

Z najnowszej odpowiedzi ministerstwa wynika, że ten projekt został ostatecznie porzucony.

– Pomysł nieustrukturyzowanych obowiązkowych elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych nie stanowi odpowiedzi na wyzwania dotyczące efektywnego i nieobciążającego podatników wykonywania kontroli celno-skarbowych wyrobów akcyzowych – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP.

To oznacza, że przedsiębiorcy z branż wyrobów akcyzowych nadal mogą prowadzić ewidencje zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym.©℗