W jednym zeznaniu PIT podatnik może przekazać 1,5 proc. podatku dochodowego tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Można natomiast określić cel szczegółowy, wpisując go w odpowiedniej rubryce.

Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują środki OPP na podstawie wniosku podatnika. Wniosek jest integralną częścią zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC) oraz oświadczenia PIT-OP, które składa podatnik.

– W jednym wniosku podatnik może wskazać tylko jedną OPP. Zasada ta obowiązuje niezależnie od sposobu rozliczenia (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem). W przypadku gdy podatnik za dany rok podatkowy składa więcej niż jedno zeznanie, w każdym może wskazać inną OPP – przypomniał wiceminister Jarosław Neneman w odpowiedzi z 20 marca 2024 r. na interpelację poselską nr 1737.

Jednocześnie poinformował, że resort nie zamierza wprowadzać zmian w tym zakresie. Nie pojawi się więc możliwość przekazywania środków z 1,5 proc. więcej niż jednej organizacji. Jak wyjaśnił wiceminister, wprowadzenie takich zmian skomplikowałoby dystrybucję środków z 1,5 proc PIT. Konsekwencją takiej zmiany byłby wzrost kosztów po stronie administracji publicznej. Jak podkreślił Jarosław Neneman, nie przyniosłoby to również korzyści samym OPP, gdyż rozdrobniłoby wpłaty, a nie zmieniłoby wysokości kwoty otrzymanej przez ogół organizacji.

Z kolei w odpowiedzi na inną interpelację (nr 2316) wiceminister poinformował, że resort nie planuje też zwiększenia z 1,5 proc. do 2 proc. kwoty podatku dochodowego, którą można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego.

Rozlicz podatek PIT:Program do rozliczeń rocznych PIT Format 2023