Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży polskiego mieszkania kupi lokum w Wielkiej Brytanii, nie skorzysta w tym zakresie ze zwolnienia z PIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Takie zwolnienie przysługiwało wyłącznie do końca 2020 r., czyli do zakończenia okresu przejściowego związanego z brexitem. Od 2021 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co ma duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych. Przykładem jest właśnie utrata prawa do ulgi mieszkaniowej.

Przypomnijmy, że co do zasady podatnik, który sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, musi zapłacić PIT od dochodu ze zbycia. Uniknie podatku, jeśli w ciągu trzech lat przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o PIT). Takim celem może być: zakup, budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont mieszkania położonego w innym kraju UE, EOG lub w Szwajcarii.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, powinien wykazać jej kwotę w pozycji 25 zeznania rocznego PIT-39. Jeśli nie zrealizuje preferencji w ciągu trzech lat, musi złożyć korektę zeznania, a także uregulować zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę (art. 30e ust. 7 ustawy o PIT).

Podatniczka, która wystąpiła o interpretację, chciała kupić brytyjską nieruchomość za pieniądze ze sprzedaży polskiego mieszkania, które otrzymała w darowiźnie w 2021 r. Uważała, że przysługuje jej ulga mieszkaniowa, i to nawet mimo brexitu.

Jako podstawę wskazała art. 21 ust. 27 ustawy o PIT, z którego wynika, że ulga jest dostępna warunkowo także dla wydatków na własne cele mieszkaniowe zrealizowanych w innym państwie UE, EOG lub w Szwajcarii. Warunkiem jest „istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe”.

Podatniczka uważała, że przepis dotyczy również sytuacji, w której sama się znalazła. Wskazała, że Polska i Wielka Brytania zawarły 20 lipca 2006 r. konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ponadto 7 czerwca 2017 r. została sporządzona wielostronna konwencja MLI (implementująca środki traktatowego prawa podatkowego), która również wiąże oba kraje.

Dyrektor KIS uznał jednak, że podatniczka nie ma racji. Zwrócił uwagę na art. 21 ust. 27 ustawy o PIT, z którego wprost wynika, że podstawa prawna do pozyskania informacji dla polskiego fiskusa ma znaczenie tylko, gdy wydatki na własne cele są ponoszone w innym kraju UE, EOG lub w Szwajcarii.

Nie ma więc znaczenia to, że Polska i Wielka Brytania podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i konwencję MLI. Z chwilą gdy Wielka Brytania przestała być członkiem UE, prawo do polskiej ulgi mieszkaniowej wygasło – stwierdził organ.©℗

Rozlicz podatek PIT