Przepisy podatkowe w naszym kraju zmieniają się dość często. Nic zatem dziwnego, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą mieć wątpliwości, czy aby na pewno stosują się do aktualnych regulacji. Poza tym, niektóre akty prawne są na tyle skomplikowane, że osoby niezwiązane zawodowo z tą branżą, często nie są w stanie ich rozszyfrować. Na szczęście w takiej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać z pomocy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i poprosić o indywidualną interpretację podatkową.

Każdy podatnik, który nie jest pewien, czy stosuje właściwe przepisy podatkowe, może zwrócić się do KIS. Po uzyskaniu odpowiedzi okaże się, czy dana osoba dobrze zrozumiała określone prawo. W jakich sytuacjach można skorzystać z tej możliwości i jak należy złożyć wniosek?

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego jest wykonywana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na mocy art. 14b i nast. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Podatnik może złożyć wniosek, który dotyczy zarówno przyszłych zdarzeń, jak i obecnej sytuacji podatkowej. Musi jednak pamiętać, że podobne interpretacje nie są źródłem prawa i nie tworzą nowych przepisów. Oznacza to, że organy podatkowe nie muszą stosować się do wykładni zawartej w interpretacji. To jedynie informacja na temat tego, czy podatnik we właściwy sposób rozumie określone przepisy.

W interpretacji musi znaleźć się bardzo dokładny opis stanu faktycznego lub przyszłego zdarzenia, które zostało przedstawione we wniosku. Konieczna jest też ocena stanowiska wnioskodawcy z dołączonym uzasadnieniem prawnym. Jeśli podatnik źle zrozumiał przepisy, w interpretacji powinno zostać wskazane prawidłowe stanowisko. Do Krajowej Izby Skarbowej ma prawo wystąpić każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, niezależnie od tego, czy jest związany z daną sprawą, czy nie.

Z jakim problemem można zgłosić się do KIS?

Wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może tak naprawdę dotyczyć każdej sprawy związanej z podatkiem PIT, VAT, CIT, od spadków i darowizn oraz akcyzowym. Z tej możliwości bardzo często korzystają programiści, którym zależy na uldze IP Box. Pozwala ona na opodatkowanie dochodów 5-procentowym podatkiem. Aby jednak móc skorzystać z ulgi, konieczne jest wysłanie wniosku do KIS. Indywidualna interpretacja podatkowa ma w tym przypadku potwierdzić, czy działalność programisty spełnia warunki pozwalające na przyznanie IP Box.

Wiele osób może zastanawiać się nad tym, jakie korzyści zapewnia posiadanie indywidualnej interpretacji. Czy taki dokument zapewnia nam ochronę w przypadku kontroli? Okazuje się, że tak. Osoby, które złożyły wniosek, podlegają ochronie i nie mogą ponieść negatywnych konsekwencji, gdyby okazało się, że organ kontrolny zajmie inne stanowisko, niż to, które zostało wyrażone w interpretacji. Podatnik nie zapłaci zatem ewentualnych odsetek i nie poniesie skutków karno-skarbowych.

Jest jednak pewien haczyk. Jeśli okaże się, że wnioskodawca nie przedstawił w należyty sposób stanu faktycznego i zataił pewne kwestie, w przypadku kontroli wspomniana ochrona może zostać uchylona. Poza tym trzeba mieć na uwadze fakt, iż jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z interpretacją “indywidualną”. Podatnik nie może zatem powołać się na nią, jeśli dotyczyła innej osoby, nawet jeśli sytuacja wydaje się być identyczna.

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną?

Wniosek można złożyć elektronicznie przez ePUAP, pocztą, wysyłając wniosek ORD-IN lub osobiście w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej, przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsko-Białej. We wniosku należy bardzo szczegółowo opisać swoją sprawę, zadać konkretne pytanie i przedstawić własne stanowisko. Konieczne jest też złożenie oświadczenia, że opisywana sprawa nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej oraz oświadczenia, że sprawa nie została już rozstrzygnięta decyzją organu podatkowego.

Osoby, które złożą niezgodne z prawdą oświadczenia, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Opłata za rozwiązanie pojedynczego problemu opisywanego we wniosku wynosi 40 zł. Osoby, w imieniu których występuje pełnomocnik szczególny, muszą dodatkowo zapłacić 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Co jeszcze warto wiedzieć o wydawaniu indywidualnej interpretacji podatkowej?

Odpowiedź z KIS powinna nadejść w ciągu 3 miesięcy. Jeśli wnioskodawca nie otrzyma odpowiedzi w tym czasie, będzie to oznaczać, że jego stanowisko zostało uznane za prawidłowe. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. interpretacją milczącą. Osoby, które nie zgadzają się z wydaną interpretacją, mają prawo ją zaskarżyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Skargę można złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania informacji.

Z biegiem czasu może dojść do zmiany, wygaśnięcia lub uchylenia przed sąd wydanej interpretacji. O każdym z tych faktów podatnik zostanie poinformowany. Jednocześnie te działania nie wywołają dla niego negatywnych konsekwencji wstecz. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy okaże się, że podatnik unikał opodatkowania lub nabywał umowne korzyści, czyli stosował ulgi oferowane przez raje podatkowe.