W przypadku uzyskania jakichkolwiek dochodów w 2023 roku podatnik musi złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe. Formularz PIT-38 będzie odpowiedni dla osób, które otrzymują deklarację PIT-8C. Kto musi się rozliczyć w tej formie? Jak to zrobić i w jakim terminie?

Kto musi złożyć PIT-38?

Na formularzu PIT-38muszą się rozliczać osoby, które uzyskały przychody z:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji wynikających z nich praw;
  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach lub spółdzielni;
  • tytułu objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego mających osobowości prawną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna);
  • tytułu wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  • odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (takiej jak na przykład kryptowaluty) lub jej wymiany.

Jeżeli podatnik uzyskał kapitałowe przychody poza Polską i nie zostały one zwolnione z opodatkowania, również musi je rozliczyć w deklaracji PIT-38 w załączniku PIT/ZG.

1,5 proc. podatku a PIT-38

Podatnicy składający deklarację PIT-38 mogą przekazać 1,5 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czy można rozliczyć PIT-38 razem z małżonkiem?

W deklaracji PIT-38 rozlicza się na przykład dochody ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów w spółkach i należy to zrobić samodzielnie. Nie można rozliczyć się w tym przypadku wspólnie z małżonkiem.

Do kiedy złożyć PIT-38?

PIT-38 za 2023 roku należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku, bez względu na to z jakich innych źródeł otrzymuje się przychody.

Jak złożyć deklarację PIT-38?

Deklarację PIT-38 może złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej lub on-line na przykład przez usługę Twój e-PIT.

Jakie dokumenty są potrzebne, by rozliczyć się na deklaracji PIT-38?

W przypadku składania deklaracji PIT-38 należy skompletować informacje o przychodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w poprzednim roku. Od biur maklerskich otrzymuje się PIT-8C – jeśli korzystamy z usług kilku biur, deklaracji również będzie kilka. Natomiast w przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym deklarację wypełniamy sami.