Zakup udziałów w nieruchomości mieszkalnej stanowiącej majątek osobisty męża lub żony pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zasadą jest, że jeżeli podatnik sprzeda mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania, musi zapłacić PIT od uzyskanego dochodu. Można uniknąć podatku, jeżeli w ciągu trzech lat sprzedający przeznaczy pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy, np. na zakup domu, remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości mieszkalnej (art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT).

O ulgę spytała kobieta, która ma z mężem rozdzielność majątkową. Wspólnie kupili udział w mieszkaniu i sprzedali go przed upływem pięciu lat. Najpierw więc do jej majątku osobistego wszedł udział w prawie własności tego mieszkania, a potem kwota uzyskana z jego sprzedaży.

Kobieta zamierza teraz przeznaczyć te pieniądze na zakup udziału w innym mieszkaniu, należącym do tej pory wyłącznie do męża. W tym wypadku również nabyty przez kobietę udział wejdzie do jej majątku osobistego.

Podatniczka chciała się upewnić, że dzięki temu nie zapłaci PIT od sprzedaży poprzedniego udziału. Dyrektor KIS potwierdził to w interpretacji z 26 lutego 2024 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.110.2024.1.AD).

Bardziej skomplikowanej sytuacji dotyczyła interpretacja z 22 lutego br. (0114-KDIP3-1.4011.1114. 2023.2.MS2). Chodziło o podatnika, który otrzymane w darowiźnie mieszkanie (A) sprzedał przed upływem pięciu lat, tj. w październiku 2023 r. Mężczyzna przeznaczył pieniądze ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z narzeczoną (która następnie stała się jego żoną).

Kredyt został zaciągnięty po to, aby narzeczona mogła odkupić połowę udziałów w innym mieszkaniu (B), którego współwłaścicielami byli jej narzeczony i jego córka.

Kobieta odkupiła ten udział w kwietniu 2020 r. Wszedł on do jej majątku osobistego. To właśnie na ten zakup oboje narzeczeni wzięli kredyt (byli dłużnikami solidarnymi).

Potem, w 2021 r., mężczyzna podarował kobiecie (już wtedy żonie) swój udział w tym mieszkaniu, przez co stała się ona jedyną właścicielką lokum.

W grudniu 2023 r. kobieta na odwrót podarowała mężczyźnie (tj. swojemu mężowi) połowę udziałów w tym mieszkaniu.

Mężczyzna chciał się upewnić, że nie zapłaci PIT od sprzedaży mieszkania (A) w październiku 2023 r., jeśli pieniądze z tej sprzedaży przeznaczy na spłatę kredytu, który zaciągnął wspólnie z ówczesną narzeczoną (a obecnie żoną).

Dyrektor KIS to potwierdził. ©℗