Ulga podatkowa nie przysługuje, jeżeli pieniądze ze sprzedaży mieszkania zastaną przeznaczone na odnowienie lokum wynajmowanego od Towarzystwa Budownictwa Społecznego – stwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który sprzedał odziedziczone mieszkanie przed upływem pięciu lat od otrzymania spadku, co zasadniczo powoduje konieczność zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży. Liczył jednak na to, że uda mu się uniknąć PIT, jeśli wyda pieniądze na remont mieszkania wynajmowanego od TBS. Uważał, że jest to własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.
Z tym nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał, że w przepisie mowa jest o remoncie własnego budynku lub mieszkania. Za takie natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o PIT, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
Organ wskazał, że tych warunków nie spełnia mieszkanie w TBS. Powołał się przy tym na ustawę z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2071 ze zm.). Wynika z niej, że mieszkania są własnością towarzystwa, a najemcy jedynie płacą czynsz, spłacając tym samym kredyt zaciągnięty przez TBS na ich budowę. – Nawet uiszczając kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy realizowanej przez TBS, nie nabywa się prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania – wyjaśnił dyrektor. Z tego względu uznał, że remont takiego mieszkania nie spełnia kryteriów własnego celu mieszkaniowego.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 10 maja 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-278/16/MZM.