Od 15 lutego 2024 roku można wypełniać PIT-y za ubiegły rok. Jest to okazja dla rodziców i opiekunów do skorzystania z ulgi na dzieci, a nawet uzyskania zwrotu podatku. Jakie warunki należy spełnić? Przeczytaj poniżej!

Komu przysługuje ulga na dzieci 2024?

Osoba zainteresowana ulgą na dzieci 2024 musi spełniać pewne kryteria.

Prawo do odliczenia podatku przysługuje, jeżeli podatnik:

 • jest rodzicem,
 • jest opiekunem prawnym,
 • pełni funkcję rodziny zastępczej, a jednocześnie uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej, niezależnie od tego, czy jest rezydentem czy nierezydentem podatkowym.

Ulga na dzieci 2024 przysługuje zarówno podatnikom, którym urodziło się dziecko w ubiegłym roku, jak również tym którzy mają starsze dzieci. Przysługuje także rozwodnikom i konkubentom.

Kiedy przysługuje ulga na dzieci 2024?

Rozliczenie ulgi na dziecko 2024 jest możliwe, jeśli osoba, która może z niej skorzystać:

 • w stosunku do małoletniego dziecka wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na postawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostoą,
 • utrzymywała pełnoletnie dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach lub szkołach wyższych.

Ulga na dzieci 2024 przysługuje również w przypadku wykonywania ciążącego na osobie obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Jakie limity dochodu obowiązują w odniesieniu do ulgi na dziecko 2024?

Obowiązują następujące limity dochodowe:

 • 112 tys. zł w przypadku małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
 • 112 tys. zł w przypadku podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko,
 • 56 tys. zł w przypadku osób, które nie są w związku małżeńskim, a także małżonków, którzy byli w związku małżeńskim przez część roku podatkowego.

Rodzice jedynaka mają więc prawo do ulgi, jeśli spełniają kryteria dochodowe. Nie dotyczy to rodziców dwójki i więcej dzieci.

Jakie kwoty można odliczyć od podatku w ramach ulgi na dziecko 2024?

Analogicznie do ubiegłego roku, kwota, którą można odliczyć od podatku w ramach ulgi na dziecko w 2024 roku wynosi:

 • na pierwsze dziecko –1.112,04 zł rocznie,
 • na drugie dziecko – 1.112,04 zł rocznie,
 • na trzecie dziecko – 2.000,04 zł rocznie,
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 2.700 zł rocznie.

O czym należy pamiętać rozliczając ulgę na dzieci 2024?

Rozliczając ulgę po raz pierwszy, należy wiedzieć, że odliczenie przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.