Ministerstwo Finansów nie planuje przesunięcia terminów składania zeznań CIT ani terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych. Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP. To oznacza, że zeznania CIT należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej 2 kwietnia br., bo 31 marca 2024 r. przypada w tym roku w niedzielę, a 1 kwietnia jest święto.

– Do rozliczenia CIT został zatem niewiele ponad miesiąc, tymczasem nadal nie ma elektronicznych formularzy zeznań CIT, w tym najważniejszego – CIT-8 w najnowszej wersji nr 33 – zwraca uwagę Natalia Kamińska-Kubiak, menedżer i doradca podatkowy w Grant Thornton.

O elektroniczny formularz CIT-8 spytaliśmy resort finansów już w styczniu br. Ministerstwo zapewniło wówczas, że trwają nad tym prace. Od tego czasu minął ponad miesiąc, ale nadal na stronie resortu nie ma najnowszej wersji CIT-8.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach terminy na złożenie rozliczenia CIT były przesuwane o trzy miesiące. Po raz pierwszy w 2020 r., czyli na początku pandemii COVID-19. Odroczenie o trzy miesiące było również rok temu. W tym roku – jak wynika z odpowiedzi MF – nie można już liczyć na taką zmianę.

Nie zostanie też przesunięty termin na wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. Już w zeszłym roku MF się na to nie zdecydowało mimo odroczenia terminu na złożenie zeznania CIT.

Uwaga: w tym zakresie – w odróżnieniu od terminów podatkowych – nie ma przesunięcia. Jeżeli więc firma pracuje tylko od poniedziałku do piątku, a jej rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, to gotowe i podpisane elektronicznie sprawozdanie powinna mieć już 29 marca br.

Bez zmian pozostanie również termin na zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego. Właściwe uchwały muszą zostać podjęte w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, czyli w przypadku spółek, które zakończyły rok obrotowy 31 grudnia 2023 r., będzie to 30 czerwca 2024 r. Również ten termin wypada w tym roku w niedzielę i też nie ulega on przesunięciu. ©℗