Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony z faktury, na której został wykazany zbyt wysoki VAT – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobne interpretacje wydaje już od kilku lat, czego przykładami są te z: 29 stycznia 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.838.2023.1.KT), 10 stycznia 2023 r. (0114 KDIP4-1.4012.709.2022.1.BS), 22 czerwca 2021 r. (0112 KDIL1-1.4012.225.2021.2.AR), 25 stycznia 2021 r. (0114 KDIP1-3.4012.735.2020. 1.PRM) i 5 stycznia 2021 r. (0112-KDIL1-1.4012.618.2020.1.HW).

Wniosek o najnowszą interpretację złożyła spółka, która planowała nawiązać współpracę z polskimi przewoźnikami. Mieli oni przewozić jej towary do Rosji i Norwegii. Spółka wyjaśniła, że będzie mieć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonywanie przez przewoźników usługi transportu międzynarodowego (faktury, międzynarodowe listy przewozowe, dokumenty z agencji celnej).

Spytała, co się stanie w sytuacji, gdy przewoźnik udokumentuje wykonanie swojej usługi przez wystawienie faktury ze stawką 23 proc. VAT, mimo że będą spełnione warunki do zastosowania stawki 0 proc., właściwej dla usługi transportu międzynarodowego.

Spółka była zdania, że nawet wtedy będzie mogła odliczyć całość podatku wykazanego na fakturach.

Dyrektor KIS to potwierdził. Podkreślił, że zastosowanie przez wystawcę faktury zawyżonej stawki podatku nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie jest to bowiem negatywna przesłanka, uniemożliwiająca odliczenie podatku, nie została ona wymieniona w art. 88 ustawy o VAT, który wprost mówi, kiedy podatnik jest pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Skoro usługa transportowa zostanie nabyta przez spółkę w celu wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to spełni ona wszystkie warunki, aby móc odliczyć całość podatku naliczonego – podsumował.©℗