Podatkowego przychodu nie wykaże spółka, która w zamian za wniesione składniki majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa otrzyma udziały w nowym podmiocie, i to nawet gdy nie jest to dla niej pierwsza reorganizacja – orzekł WSA w Gdańsku.

To kolejny wyrok potwierdzający, że wprowadzone dwa lata temu Polskim Ładem ograniczenie neutralności podatkowej tylko do pierwszej restrukturyzacji spółek naruszyło unijną dyrektywę 2009/133. Chodziło o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jakiś czas temu w innej spółce z o.o. objęła udziały w drodze wymiany. Obecnie czeka ją kolejna reorganizacja; spółka zamierza wydzielić do nowego podmiotu działalność w zakresie nieruchomości oraz inne składniki majątku przyporządkowane do tej działalności (w tym środki pieniężne, należności i zobowiązania). W zamian obejmie udziały w tym podmiocie. Natomiast nadal będzie prowadzić działalność produkcyjną.

Spółka miała dwie wątpliwości:

  • czy zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa jest zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością produkcyjną (pozostający w spółce), jak i ten związany z działalnością w zakresie nieruchomości (przenoszony do nowej spółki);
  • czy powinna wykazać przychód z tytułu objęcia udziałów w nowej spółce.

W interpretacji z 22 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.236.2023.1.AW) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przenoszone i pozostałe w spółce składniki majątku będą tworzyły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Nie zgodził się natomiast ze spółką, że wskutek objęcia udziałów w nowym podmiocie nie uzyska ona przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stwierdził, że skoro spółka już raz w przeszłości uczestniczyła w wymianie udziałów, to teraz będzie musiała wykazać podatkowy przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT.

Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2022 r. neutralne podatkowo są, bez dodatkowych warunków, wyłącznie pierwsze transakcje: połączenia, podziału spółek lub wymiany udziałów. Kolejne są już z podatkiem, jeżeli wiąże się z tym emisja nowych udziałów i nie zostanie zrealizowana zasada kontynuacji wyceny – argumentował.

Stwierdził więc, że w rozpatrywanej sprawie nie zostaną spełnione przesłanki z art. 12 ust. 1 pkt 8b i art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. a ustawy o CIT.

Interpretację tę uchylił WSA w Gdańsku. Orzekł, że w tej sprawie znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT. Ma on – jak wyjaśnił sędzia Marek Kraus – szczególny charakter, ma pierwszeństwo, ponieważ stanowi lex specialis i dlatego wyłącza zastosowanie pkt 8ba jako przepisu o charakterze ogólnym. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo