Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej trzeba płacić PIT od pieniędzy otrzymywanych od małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która ma dwoje dzieci z mężem, z którym nie mieszka. Nadal ma z nim wspólność małżeńską, ale trwa już sprawa rozwodowa. Na czas trwania tego postępowania sąd okręgowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu kosztów utrzymania rodziny (na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Natomiast mąż wniósł do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Kobieta chciała się upewnić, co się stanie, jeżeli sąd przychyli się do tego wniosku. Spytała, czy od otrzymanych od męża środków będzie musiała płacić PIT.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że zasadniczo świadczenia na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są wyłączone z podatku dochodowego (art. 2 ust. 1 pkt 7 PIT). Muszą być jednak spełnione łącznie trzy warunki:

  • przyznane świadczenie musi być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny,
  • potrzeby rodziny muszą być zgodne z tymi, które są określone w art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • świadczenie musi być objęte małżeńską wspólnością majątkową.

To oznacza, że od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej nie będą spełnione przesłanki do wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS.

To oznacza – jak wyjaśnił – że otrzymane świadczenie będzie dla kobiety przychodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), opodatkowanym według skali podatkowej.

Ten sam wniosek płynie z interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.460.2023.2.MN).©℗