Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych powinien nastąpić nie później niż 30 lub 45 dni od daty złożenia zaznania. A czy istnieje jakiś sposób, by to przyspieszyć?

Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych to jedne przyjemniejszych momentów w życiu każdego podatnika. Nie da się też ukryć, że są to środki, które pomogły załatać niejedna wyrwę w domowym budżecie. Nic dziwnego,że wiele osób rozlicza się z urzędem skarbowym tak szybko, jak to tylko możliwe - licząc na równie szybki i sprawny zwrot nadpłaconej kwoty. Co do zasady - szanse na to są spore. Warto jednak wiedzieć o kilku "ale".

Ile czasu mają urzędy skarbowe na zwrot podatku dochodowego?

Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłacony podatek w terminie:

  • 45 dni od dnia złożenia zeznania przez internet;
  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania – jeśli zeznanie zostało złożone w formie papierowej.

Jak widać, kluczowe znaczenia dla tego, kiedy otrzymany zwrot podatku, ma termin złożenia zeznania oraz forma. Od tej reguły są jednak wyjątki. Pierwszy dotyczy podatników, którzy złożyli zeznanie bardzo wcześnie – jeszcze w styczniu lub w pierwszej połowie lutego. W ich przypadku terminy zwrotu zaczynają biec nie od terminu złożenia, ale od 15 lutego.

Drugi wyjątek dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny rozliczających się przez internet. W ich przypadku termin zwrotu może zostać skrócony do 30 dni. Powinni w tym celu zaznaczyć odpowiedni kwadrat w części W deklaracji PIT-36 lub części O deklaracji PIT-37.

Czy da się przyspieszyć termin zwrotu podatku dochodowego?

Istnieje przekonanie, że im wcześniej podatnik rozliczy się z fiskusem, tym większa szansa, że fiskus przekaże mu nadpłaconą kwotę po kilku czy kilkunastu dniach od złożenia PIT-a, a nie np. w ostatnim możliwym terminie. Praktyka pokazuje, że jest w tym sporo prawdy (choć jak już wspomnieliśmy, w przypadku zeznań złożonych przed 15 lutego termin i tak zaczyna biec dopiero od tej daty). Szanse na szybki zwrot nadpłaconego podatku wzrastają również, gdy jego wysokości nie przekracza 5 tys. zł. Dzięki automatyzacji pracy urzędów skarbowych (system Auto Zwrot) tego typu zwroty są dokonywane bez udziału pracowników.

Co może opóźnić termin zwrotu podatku?

Istnieją okoliczności, które mogą sprawić, że zwrot podatku otrzymamy później niż ustawowe 45 dni czy 3 miesiące od dnia złożenia zeznania. Jedną z nich jest korekta deklaracji PIT. Urząd skarbowy będzie miał wówczas 2 miesiące od dnia jej złożenia na przekazanie nam nadpłaty. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące lub 45 dni od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej (3 miesiące - wersja papierowa; 45 dni – wersja elektroniczna). Inny przykład, który może opóźnić zwrot jest kontrola podatkowa zakończona wykryciem nieprawidłowości w zeznaniu.

Kiedy nie otrzymamy zwrotu z PIT-a mimo nadpłaty?

Zgodnie z prawem część podatników może nie otrzymać nadpłaty – mimo że teoretycznie mają do niej prawo. Nadpłaty podatku podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Nadpłaty może też zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym.

Zwrot nadpłaty podatku: w jakiej formie go otrzymamy?

Napłata podatku dokonywana jest przelewem na konto (o ile podaliśmy je w zeznaniu lub wcześniej zgłosiliśmy do urzędu). Jeżeli podatnik nie posiada rachunku bankowego albo urząd skarbowy nie ma jego danych, zwroty dokonywane są przekazem pocztowym. Trzeci scenariusz dotyczy nadpłat których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Taka kwota może trafić albo na konto, albo trzeba się po nią zgłosić do kasy urzędu skarbowego.