Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji indywidualnej w sytuacji, gdy istniejąca już interpretacja ogólna nie rozstrzyga głównej wątpliwości podatnika odnoszącej się do konkretnego stanu faktycznego – orzekł WSA w Szczecinie.

Chodziło o podatnika, który działa m.in. na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji, co uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że w ramach działalności gospodarczej będzie również świadczył usługi oraz transportował materiały, towary i wyroby poza teren objęty tą decyzją.

Uważał, że wydana przez ministra finansów 25 października 2019 r. interpretacja ogólna (Dz. Urz. MF poz. 18) nie odnosi się do jego głównej wątpliwości dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia również przy wyjściu ze świadczeniem usług i transportem towarów poza zakres terytorialny wynikający z decyzji. Dlatego liczył na to, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ustosunkuje się do jego wniosku merytorycznie i odpowie na pytanie.

Ten jednak odmówił wydania interpretacji indywidualnej. Uznał, że opisane przez podatnika okoliczności faktyczne są już objęte wspomnianą interpretacją ogólną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał rację podatnikowi. Uzasadniając wyrok, sędzia Wiesława Achrymowicz wyjaśniła, że interpretacja ogólna nie odnosiła się do okoliczności faktycznych, które podatnik przedstawił w swoim wniosku. Dotyczyła sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzi już przedsiębiorstwo i chce je rozbudować.

– Natomiast okoliczności przedstawione przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są inne. Podatnik pyta bowiem, „czy wychodząc ze świadczeniem usług i transportem towarów poza zakres terytorialny decyzji, nadal zachowa prawo do ulgi, zważywszy na przedmiotową i funkcjonalną więź jego działalności”. Taka kwestia nie była natomiast przedmiotem interpretacji ogólnej – stwierdziła sędzia Achrymowicz.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo