Od 1 lipca 2024 r. polski nabywca, który wystawia faktury w imieniu i na rzecz zagranicznego dostawcy, będzie musiał to robić przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która – współpracując z zagranicznymi kontrahentami – wykorzystuje mechanizm samofakturowania, o którym mowa w art. 106d ustawy o VAT. Przepis ten pozwala nabywcy wystawiać faktury w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Obie strony muszą w tym celu podpisać umowę i określić w niej procedurę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę.

Pytanie spółki dotyczyło obowiązku wystawiania przez przedsiębiorców faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Wymóg ten wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., ale zgodnie z nowym art. 106ga ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie dotyczył m.in. podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Będą oni mogli nadal wystawiać zwykłe faktury elektroniczne lub w formie papierowej, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w niedawnym komunikacie (patrz: ramka).

Spółka uważała, że w związku z tym ona również nie będzie musiała wystawiać przy użyciu KSeF faktur w imieniu i na rzecz zagranicznego kontrahenta, jeśli ten nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Formalnie będą to bowiem faktury podmiotu zagranicznego, a ten zgodnie ze wspomnianym art. 106ga ust. 2 pkt 1 nie będzie miał obowiązku korzystania z KSeF.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że wyłączenie przewidziane w tym przepisie nie dotyczy procedury samofakturowania. Faktura wystawiana w imieniu i na rzecz zagranicznego dostawcy powinna zostać wystawiona według przepisów obowiązujących w kraju, na który przypada miejsce dostawy – podkreślił.

To oznacza, że od 1 lipca 2024 r. spółka powinna wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF i nie ma znaczenia to, że będą to faktury podmiotu zagranicznego, a spółka jedynie formalnie (technicznie) odpowiada za ich wystawianie – podsumował organ.©℗

MF wyjaśnia, kiedy zagraniczny kontrahent ma obowiązek korzystać z KSeF

W komunikacie z 24 grudnia 2023 r. resort finansów poinformował, że pracuje nad wytycznymi, które pomogą zagranicznym przedsiębiorcom ocenić, czy od lipca 2024 r. będą musieli wystawiać faktury poprzez KSeF. Wytyczne mają być publikowane wraz z innymi wyjaśnieniami dotyczącymi działania KSeF.

Resort przypomniał, że co do zasady nowe obowiązki będą dotyczyć również zagranicznych przedsiębiorców. Wyjątkiem są firmy, o których mowa w nowym art. 106ga ust. 2 ustawy o VAT. One nadal będą mogły wystawiać faktury papierowe lub zwykłe faktury elektroniczne.

Chodzi o:

• przedsiębiorców bez siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;

• podatników mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, przy czym nie uczestniczy ono w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;

• podatników korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9 dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (np. procedury OSS czy IOSS);

• podatników wystawiających faktury konsumenckie.

Przepisy o obowiązkowym KSeF nie będą też dotyczyć przypadków „odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s”.

Chodzi o rozporządzenie, w którym minister finansów określa transakcje wyłączone z obowiązkowego dokumentowania w KSeF.