Rząd pracuje nad kompleksową zmianą systemu podatkowego, która ma być "ambitna, nowoczesna i bardzo odważna" - poinformowała w czwartek premier Beata Szydło.

"W tej chwili zaczęliśmy pracować nad tymi rozwiązaniami podatkowymi, biorąc również pod uwagę i to, że przecież cały czas trwają w Ministerstwie Finansów i są przygotowywane przez resort ministra Pawła Szałamachy ustawy, które mają za zadanie uszczelnić system podatkowy, mają skończyć z patologiami nieuczciwego płacenia podatków. Zaczęliśmy rozważać inne rozwiązania, które moglibyśmy wprowadzić" - powiedziała w czwartek wieczorem Szydło, odpowiadając na Facebooku na pytania internautów.

"Ambitne, nowoczesne i bardzo odważne. W tej chwili (...) pracuje zespół pod kierownictwem ministra finansów Pawła Szałamachy i ministra Henryka Kowalczyka, który przygotowuje takie nowe rozwiązania podatkowe. W tej mogę powiedzieć, że one będą bardzo odważne i bardzo nowoczesne" - dodała.

"Mogę zapewnić, że szukamy takiego rozwiązania, żeby po pierwsze dać możliwość lepszej ściągalności podatków, żeby dać możliwość inwestowania i żeby to inwestowanie było doceniane poprzez system podatkowy i wreszcie żeby te podatki faktycznie było prostsze i bardziej czytelne" - dodała.

Reklama

Premier zaznaczyła, że jeżeli uda się przygotować nowy projekt podatkowy, wówczas nie będzie problemu kwoty wolnej od podatku.

Reklama

"Natomiast jest też możliwość, żeby kwota wolna od podatku zaczęła być wprowadzana systematycznie. Nie stać nas w tej chwili na to, żeby od razu wprowadzić kwotę wolną od podatku dla wszystkich w wysokości 8 tys. zł. Dlatego szukamy takiego rozwiązania, które dawałoby nam możliwość na początek zabezpieczenia tych - czyli podwyższenia kwoty wolnej od podatku tym, którzy osiągają najniższe dochody" - powiedziała.

"W tym kierunku idą w tej chwili prace rządowe. Ale jednocześnie, tak jak mówiłam, pracujemy nad kompleksową zmianą. Nad nową filozofią podatkową. I być może, jeśli uda nam się wypracować taki model podatków, to wówczas nie będzie już konieczności wprowadzania tej ustawy dotyczącej kwoty wolnej od podatków" - dodała.

Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091 zł do 8000 zł.

W przyjętym we wtorek przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 wskazano, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad rządowym projektem rozwiązania w tym zakresie. Rozważane jest stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od opodatkowania - o 1000 zł rocznie począwszy od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o 1/4 rocznie. Projekt jest obecnie w trakcie prac analitycznych.