Niepełnosprawny pensjonariusz domu pomocy społecznej nie może odliczyć w rocznym PIT opłat za pobyt w tej placówce – wynika z interpretacji dyrektora łódzkiej izby.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Organ wyjaśnił, że zakres świadczeń, które w takim wypadku przysługują, jest inny niż dla osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych czy zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Z pytaniem wystąpiła kobieta z orzeczoną na stałe pierwszą grupą inwalidztwa. Tłumaczyła, że z wiekiem jej niepełnosprawność się pogłębia, a stan zdrowia i choroby nie pozwalają jej na samodzielną egzystencję. Przeciwnie, potrzebuje regularnej rehabilitacji i zabiegów leczniczych (masaży, okładów i kąpieli, ćwiczeń, leczenia bólu). To skłoniło ją do przeniesienia się do prywatnego domu pomocy społecznej.
Podatniczka uważała, że może odliczyć opłaty za pobyt w DPS w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Sądziła, że są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki na pobyt w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Tymczasem dom pomocy społecznej nie jest zakładem wymienionym w tym przepisie, jego działalność koncentruje się bowiem głównie na świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych. Jest to więc zastępczy dom dla osoby, której stan zdrowia nie wymaga pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej – uznał dyrektor.
Dodał, że mimo szerokiego zakresu świadczonych usług domy pomocy społecznej nie zapewniają specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej. Niepełnosprawny, który takiej opieki wymaga, nie powinien być pensjonariuszem DPS, tylko pacjentem zakładu opieki zdrowotnej, czyli zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź pielęgnacyjno-opiekuńczego. – Dlatego ustawa o PIT, wśród placówek, w których pobyt uprawnia do odliczenia odpłatności w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wymienia tylko zakłady zapewniające specjalistyczną opiekę medyczną – wyjaśnił dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 29 marca 2016 r., nr 1061-IPTPB2.4511.8.2016.1.SR.