Jeżeli w koszu z prezentami przekazywanym kontrahentom są tylko towary w cenie netto nieprzekraczającej 10 zł, to nie nalicza się podatku, choćby nawet podatnik nie prowadził ewidencji obdarowanych. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>

Z pytaniem wystąpił podatnik, który podczas spotkań z pracownikami kontrahenta przekazuje im kosze z upominkami: kawą, herbatą, słodyczami, napojami, kalendarzami. Sporadycznie dokłada alkohol. Wartość koszy to 80 zł lub 150 zł. Podatnik sądził, że może odliczać VAT zapłacony w cenie nabywanych towarów. Natomiast o tym, czy powinien płacić podatek od ich przekazania pracownikom kontrahenta, zależy od wartości koszyka. Uważał, że nie powinien naliczać VAT od kosza wartego 80 zł, bo w tym wypadku spełnione jest kryterium prezentu o małej wartości, czyli takiego, którego wartość nie przekracza w danym roku na jednego obdarowanego 100 zł i jest potwierdzona ewidencją osób obdarowanych. Liczył się natomiast z tym, że przekazując kosz wart 150 zł, musi odprowadzać podatek.
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor katowickiej izby. Stwierdził, że skutki podatkowe przekazania paczek nie zależą od całkowitej wartości kosza (80 zł i 150 zł), tylko od wartości poszczególnych towarów, które się w nim znajdują.
Przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, jeżeli wartość jednostkowa towaru (czyli cena nabycia, bez podatku, bądź jednostkowy koszt wytworzenia) nie przekracza 10 zł, to jego wydanie nie jest opodatkowane, niezależnie od tego, komu został on wydany i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych. Jeżeli natomiast wartość poszczególnych towarów przekracza 10 zł, ale jest mniejsza niż 100 zł, to przekazanie jest nieopodatkowane tylko wówczas, gdy łączna wartość prezentów dla jednej osoby w danym roku nie przekroczy 100 zł, a podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych.
Dyrektor potwierdził zarazem prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego od nabycia kalendarzy, słodyczy, kawy, herbaty i napojów, w tym również alkoholowych. Zgodził się, że ich przekazanie ma pośredni związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 4 kwietnia 2016 r., IBPP1/4512-999/15/AW