Wszystkie dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, wypłacane podatnikom na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r., będą zwolnione z PIT również po 31 grudnia 2023 r. – potwierdził minister finansów.

Problem powstał w związku ze zmianą w ustawie o PIT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. na skutek nowelizacji z 26 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 1059), zwanej potocznie SLIM VAT 3.

Wprowadzi ona możliwość kompensowania dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i ze stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dochody z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo w inny sposób unicestwienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie będą już bowiem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19 proc. Będą one nadal objęte 19-proc. PIT, ale będą łączone z innymi dochodami z kapitałów pieniężnych (np. z odpłatnego zbycia akcji) i wykazywane w zeznaniu PIT-38 (zmieniony art. 30b ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Nadal będą one opodatkowane 19-proc. zryczałtowanym PIT tylko, jeżeli statut funduszu przewiduje wypłaty bez odkupywania, wykupywania, umarzania albo w inny sposób unicestwiania tytułów uczestnictwa w takim funduszu (zmieniony art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Problem polega na tym, że równolegle nie został zmieniony art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Nadal więc będzie z niego wynikać, że zwolnione z PIT są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.

W przepisie tym nie będzie więc odniesienia do art. 30b ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, mimo że od 1 stycznia 2024 r. dochody z funduszy będą mogły być opodatkowane właśnie na podstawie tego przepisu. To by oznaczało, że ze względu na brak odwołania do art. 30b ust. 1 pkt 5 część podatników straciłaby prawo do zwolnienia z podatku.

Nie czekając na zmianę art. 52a ust. 1 pkt 3 (wymagałoby to nowelizacji ustawy przez parlament), minister finansów postanowił rozwiązać problem już teraz – wydając interpretację ogólną. Zapewnił w niej, że nie taka była intencja zmian i że na zasadzie praw nabytych, po 31 gru dnia 2023 r. zwolnienie z art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT będzie stosowane jak obecnie, czyli będzie miało zastosowanie również do dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. ©℗