Od czego można odliczyć podatek VAT? Jaką stawką opodatkowane są dane usługi i towary? Mimo, że najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług nastąpiły w 2014 roku, VAT do dziś bywa problematyczny dla podatników.

Zgodnie z obowiązującą ustawą opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. VAT należy doliczyć także w przypadku eksportu i importu towarów, ich wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy.

Zatem wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy lub usługobiorcy, bądź też od osoby trzeciej, stanowi podstawę opodatkowania. Wliczają się do niej również dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kształt ceny towarów lub świadczonych przez podatnika usług.

Od 2014 roku do przedmiotu opodatkowania zalicza się także prowizje, koszty transportu czy koszty opakowania oraz ubezpieczenia. Tytułem przykładu, zakładając, że nabywca zamówionych uprzednio książek obciążony jest także kosztami transportu, to po stronie usługodawcy leży uwzględnienie kosztów przesyłki podczas rozliczeń podatkowych. Nawet, jeżeli dostawa książek (opodatkowana 5 procentową stawką VAT) zostanie uwzględniona na fakturze w odrębnej pozycji niż koszty ich przesyłki, obowiązkiem usługodawcy jest doliczenie podatku podczas rozpisywania kosztów przesyłki.

Co nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT? Elementy wyłączone z podstawy opodatkowania to m.in. obniżka cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej dostawy czy obniżki cen dla usługobiorcy lub nabywcy podczas zakupu. Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów, podstawę opodatkowania stanowi koszt nabycia towaru wytworzony w momencie dostawy. Podobnie nalicza się VAT w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług. Wówczas podstawę opodatkowania stanowi ich faktyczny koszt.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług