Odszkodowanie za wywłaszczenie jest zwolnione z podatku, ale sprzedaż bezużytecznej reszty nieruchomości już nie – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę, której grunt był położony w miejscu planowanej linii kolejowej. Kolejom zależało tylko na części tej nieruchomości – miały ją przejąć na podstawie decyzji wywłaszczeniowej. Pozostała część stawała się przez to jednak bezużyteczna dla spółki i w związku z tym miała zostać sprzedana kolejom na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Spółka uważała, że zarówno odszkodowanie za wywłaszczenie, jak i pieniądze ze sprzedaży reszty nieruchomości powinny być zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku odszkodowania wypłacane stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
Spółka podkreślała, że odsprzedaż jest wynikiem wywłaszczenia, bo właśnie z tego powodu nieruchomość stała się bezużyteczna i nadawała się tylko do sprzedaży kolejom. – W związku z tym doszło „do zbycia na cele uzasadniające wywłaszczenie nieruchomości” – argumentowała.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że ulgi trzeba traktować ściśle, a sprzedaż części pozostałej po wywłaszczeniu nie jest objęta art. 21 ust. 1 pkt 29.
Tak samo orzekł WSA w Krakowie. Wyjaśnił, że istotne jest nie to, iż sprzedaż została dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej, lecz że dotyczy części pozostałej po wywłaszczeniu. Wyjaśnił, że sprzedaż nieruchomości resztowej powstałej w wyniku wywłaszczenia będzie dla spółki przychodem z działalności gospodarczej.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że zbycie nieruchomości resztowej nie jest zbyciem nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie. W związku z tym zysk ze sprzedaży jest opodatkowany.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 381/14.