Nie ma PIT od dochodu ze sprzedaży przez małżonków wspólnej nieruchomości, jeżeli po rozwodzie zostaną z nich spłacone udziały we wspólnym mieszkaniu – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej i zmienił interpretację indywidualną wydaną wcześniej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobnie szef KAS postąpił 14 września 2023 r., ale tamta interpretacja zmieniająca (sygn. DOP3.8222.130.2023.EILK) dotyczyła spłaty byłego małżonka z pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania.

Teraz natomiast chodziło o dochód ze sprzedaży wspólnej małżeńskiej nieruchomości. Spytał o to mężczyzna, który wraz z żoną sprzedał działkę budowlaną przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Zasadniczo więc powinni byli zapłacić PIT od dochodu z takiej sprzedaży. Podatku nie ma, gdy pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu trzech lat na własne cele mieszkaniowe (jest to tzw. ulga mieszkaniowa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

U małżonków sprawa był bardziej skomplikowana, bo niedługo po tej sprzedaży rozwiedli się i ustała wspólność majątkowa małżeńska. Zgodnie z umową o podział majątku mężczyzna spłacił żonę, przejmując na własność całe mieszkanie, które wcześniej należało do obojga małżonków.

Liczył na to, że nie będzie musiał zapłacić PIT od pieniędzy ze sprzedaży działki, bo – jak twierdził – wydał je na własne cele mieszkaniowe, a więc należy mu się ulga mieszkaniowa.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. W interpretacji z 12 lipca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.435. 2021.2.KK) stwierdził, że mężczyzna nie mógł nabyć udziałów w mieszkaniu stanowiącym uprzednio wspólność małżeńską, bo już wcześniej miał do niego nieograniczone prawo. Argumentem fiskusa było to, że wspólność małżeńska to wspólność bezudziałowa, łączna.

Dyrektor KIS powołał się tu na uchwałę z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17), w której Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dla celów opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, „datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

Interpretację dyrektora KIS zmienił teraz szef KAS. Stwierdził, że mężczyzna miał prawo do ulgi w PIT, bo spłata byłego współmałżonka – w związku z przyznaniem podatnikowi na własność, w wyniku rozwodu, nieruchomości, która znajdowała się we wspólności małżeńskiej – może zostać uznana za wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Szef KAS podkreślił, że tak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, a jako przykład podał wyrok z 24 listopada 2022 r. (II FSK 724/20). NSA stwierdził w nim, że zniesienie współwłasności nieruchomości mieszkalnej nabytej w czasie trwania związku małżeńskiego za spłatą jednego z nich powoduje, że zarówno małżonek, który dokonuje spłaty, jak i małżonek, którego udział został spłacony, mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. ©℗