Pracownicy uczestniczący w imprezach integracyjnych albo w wigilii czy firmowym jajeczku mogą najeść się do syta bez ryzyka, że fiskus zażąda od nich podatku. Co innego pracownicy będący w delegacji.
NSA potwierdził wczoraj, że wyżywienie opłacane przez pracodawcę w podróży służbowej jest zwolnione z PIT tylko do wysokości diet wynikających z prawa pracy. Jeśli firma sfinansuje posiłek ponad limit, to od nadwyżki będzie musiała potrącić zaliczkę na podatek.
To kolejny już wyrok niekorzystny dla pracowników. NSA zgodził się bowiem ze swoimi wcześniejszymi orzeczeniami – z 11 wrześ- nia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1516/13) i z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 946/13).