Pracownicy uczestniczący w imprezach integracyjnych albo w wigilii czy firmowym jajeczku mogą najeść się do syta bez ryzyka, że fiskus zażąda od nich podatku. Co innego pracownicy będący w delegacji.
NSA potwierdził wczoraj, że wyżywienie opłacane przez pracodawcę w podróży służbowej jest zwolnione z PIT tylko do wysokości diet wynikających z prawa pracy. Jeśli firma sfinansuje posiłek ponad limit, to od nadwyżki będzie musiała potrącić zaliczkę na podatek.
To kolejny już wyrok niekorzystny dla pracowników. NSA zgodził się bowiem ze swoimi wcześniejszymi orzeczeniami – z 11 wrześ- nia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1516/13) i z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 946/13).
Sprawa dotyczyła spółki zatrudniającej około 1000 osób. W związku z krajowymi i zagranicznymi delegacjami pracownikom przysługują diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
Wysokość diet określały wcześniej dwa rozporządzenia ministra pracy z 19 grudnia 2002 r. – w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i za granicą (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 i 1991). Obecnie jest to rozporządzenie ministra pracy z 29 stycznia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Wynika z nich, że limit wyżywienia w związku z podróżą w kraju wynosi 30 zł za dobę, a w przypadku wyjazdów zagranicznych – zależy od kraju podróży (szczegółowo reguluje to załącznik do rozporządzenia).
Limity te mają znaczenie podatkowe, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT zwolnione z podatku są diety i inne należności za czas delegacji, ale tylko do wysokości wynikającej z rozporządzenia.
Spółka nie wypłacała jednak diet, tylko zwracała pracownikom wszystkie wydatki na całodzienne wyżywienie. Przekraczały one wysokość diet ustalonych przez ministra. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy takie wypłaty są zwolnione w całości z PIT, czy tylko do wysokości limitów.
Spółka i WSA w Warszawie uważały, że w tym przypadku pracownik w ogóle nie uzyskuje przychodu. Organy podatkowe i NSA były innego zdania. Sędzia NSA Stefan Babiarz wyjaśnił, że nadwyżka ponad limity jest opodatkowana. – Dieta jest bowiem przeznaczona tylko na zwiększone wydatki dotyczące wyżywienia. Poprzez przerzucenie ich kosztów na spółkę pracownik nie może uwolnić się od opodatkowania przychodu – stwierdził sędzia Babiarz.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 416/14 . www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia