Przygotowuję się do wypełnienia rocznego zeznania PIT-37. W ubiegłym roku zainstalowano mi internet, więc dokonując rozliczeń, po raz pierwszy chcę skorzystać z ulgi na ten cel. Słyszałem, że istnieją jednak pewne ograniczenia przy odliczaniu poniesionych wydatków. Na czym one polegają – pyta pan Mateusz
Pierwsze ograniczenie jest takie, że odliczeń związanych z użytkowaniem internetu można dokonać jedynie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych i jedynie wtedy, gdy wcześniej nie korzystało się z tej ulgi. Oznacza to, że czytelnik ma prawo je uwzględnić, wypełniając zeznanie podatkowe za 2015 r., a potem jeszcze za 2016 r. Warto podkreślić, że odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem internetu jest możliwe niezależnie od miejsca, w którym się z niego korzysta, jak i formy dostępu. Przykładowo można korzystać z sieci w domu, mając łącze stałe lub bezprzewodowe, w tym używając urządzeń mobilnych, a także będąc w innych miejscach, m.in. w kawiarence internetowej.
Kolejne ograniczenie polega na tym, że osoba korzystająca z ulgi może maksymalnie odliczyć 760 zł w rozliczeniu za dany rok. Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na korzystanie z internetu, np. faktur w rozumieniu przepisów o podatku VAT.
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi, ma dodatkowy obowiązek polegający na konieczności wypełnienia – w tym przypadku – formularza PIT/O. Jest to załącznik przeznaczony dla osób korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku. W części B tego formularza należy wypełnić rubryki dotyczące wydatków z tytułu użytkowania internetu. Następnie kwotę odliczenia z załącznika PIT/O trzeba wpisać w części D zeznania PIT-37, w której uwzględnia się odliczenia dokonywane od dochodu. Podstawę wyliczenia podatku stanowi właśnie dochód po dokonaniu odliczeń (zaokrąglony do pełnych złotych).
W tym roku na złożenie w urzędzie skarbowym zeznania PIT-37 za 2015 r. jest czas do poniedziałku 2 maja 2016 r., ponieważ 30 kwietnia, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypada w sobotę.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).