Spółka miejska powstała jako następca prawny jednostki samorządowej nie pomniejszy swojego dochodu o ujemny wynik finansowy poprzedniczki – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Podtrzymał w ten sposób stanowisko zawarte w interpretacji z 14 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-119/15/AnK (DGP nr 163/2015).
Pytanie zadała spółka, która powstała w 2013 r. z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego. Jedynym jej udziałowcem była gmina miejska. Nowy podmiot przejął wszelkie prawa i obowiązki starego. Jeszcze przed zakończeniem działalności zakład złożył zeznanie za 2013 r. (CIT-8), w którym wykazał stratę.
Spółka sądziła, że będzie ją mogła rozliczać przez następne pięć lat podatkowych. Uważała, że zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy o CIT takiego prawa nie mają tylko przekształcani przedsiębiorcy, którzy zmienili swoją formę prawną oraz przedsiębiorstwa państwowe przejmowane lub nabywane na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Samorządowy zakład budżetowy nie jest jednak ani jednym, ani drugim – argumentowała spółka. Wskazywała, że zakład to nie przedsiębiorca, bo nie ma osobowości i zdolności prawnej, ani nie wykonuje działalności gospodarczej we własnym imieniu.
Spółka powołała się też na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 9 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1513/14). Sąd przyznał w nim prawo do rozliczania straty spółce powstałej z przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Potwierdził, że nie można było go uznać za przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT.
Dyrektor katowickiej izby stwierdził jednak, że choć istnieją w tym zakresie wątpliwości, to w jego przekonaniu samorządowe zakłady budżetowe należy jednak traktować tak jak przedsiębiorców. Są one bowiem podmiotem wielu praw i obowiązków na gruncie prawa podatkowego, administracyjnego, prawa pracy. Stosuje się więc do nich ograniczenia z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT. Następca prawny nie rozliczy więc straty takiego zakładu – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-158/16/AW.