Polisy ubezpieczeniowe mogą zdrożeć o VAT nie tylko w naszym kraju. Podobny problem czeka Brytyjczyków i Irlandczyków.
Powodem jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. w sprawie polskiej spółki Aspiro (C-40/15). TSUE orzekł w nim, że likwidacja szkód zlecana przez ubezpieczycieli firmom zewnętrznym powinna być opodatkowana podstawową stawką VAT. Takie podmioty nie oferują bowiem polis, nie wyszukują klientów, nie ponoszą ryzyka związanego z ubezpieczeniem. Przyjmują jedynie zgłoszenia szkód, prowadzą ich rejestr, ustalają okoliczności i korespondują w imieniu zleceniodawcy z klientem.
Do tej pory sądzono, że są to usługi pomocnicze do ubezpieczeniowych, które w Polsce mogą być zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Trybunał uznał jednak inaczej.
Reklama
Wyrok ten, choć dotyczył polskich przepisów, ma też znaczenie dla rynków brytyjskiego i irlandzkiego. Tam również ubezpieczyciele zlecali na zewnątrz wiele dodatkowych czynności i były one objęte zwolnieniem. Tamtejsi doradcy podatkowi już dawno alarmowali, że taka preferencja może być uznana za niezgodną z unijnym prawem. Licząc się z tym ryzykiem, ubezpieczyciele i firmy zewnętrzne wprowadzały do umów dodatkowe klauzule o tym, która strona poniesie ciężar ewentualnej dopłaty VAT. Jeśli teraz brytyjski fiskus zmieni podejście w duchu orzeczenia TSUE, to klauzule te będą musiały zostać zastosowane – przyznał Matthew Taylor, ekspert podatkowy z kancelarii Pinsent Masons.
Inaczej jest Niemczech. Tamtejszy rynek ubezpieczeniowy jest zintegrowany i orzeczenie TSUE nie będzie miało w praktyce znaczenia.