Umowa sponsoringu właściwego jest umową nienazwaną, do której stosuje się przepisy o zleceniu. W związku z tym wynagrodzenie wypłacane na tej podstawie osobie do 26. roku życia jest objęte ulgą zero PIT dla młodych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to firma, która zamierza zawrzeć umowę sponsoringu właściwego ze sportowcem i na tej podstawie płacić mu za świadczenie usług promocyjnych. Wyjaśniła, że sportowiec nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej i nie ukończył jeszcze 26. roku życia.

Chciała się upewnić, że jako płatnik PIT może, przy obliczaniu zaliczek na podatek, uwzględnić ulgę zero PIT dla młodych.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że z tzw. sponsoringiem właściwym mamy do czynienia wtedy, gdy sponsor, w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, otrzymuje od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze promocyjnym. W istocie więc kupuje usługi promocyjne.

Umowa sponsoringu należy jednak do kategorii umów nienazwanych – przyznał organ. Zgodził się, że w takiej sytuacji należy sięgnąć do art. 750 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przychody z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT) są z kolei wymienione w katalogu przychodów objętych ulgą dla młodych, zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT – wskazał dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że katalog ten jest zamknięty. Nie obejmuje on przychodów z działalności gospodarczej, praw autorskich ani umów o dzieło.©℗