Rodzic nie płaci PIT ani podatku od spadków i darowizn, gdy otrzymuje co miesiąc rentę od dziecka na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nie musi też zgłaszać tej umowy fiskusowi – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która zamierza zawrzeć z córką umowę dożywotniej renty w rozumieniu art. 903 kodeksu cywilnego, w formie aktu notarialnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Kobieta wyjaśniła, że renta będzie nieodpłatna i dożywotnia, będzie też waloryzowana raz do roku.

Chciała się upewnić, że nie musi zgłaszać zawartej umowy do urzędu skarbowego, a od otrzymanych pieniędzy nie musi płacić podatku dochodowego ani podatku od spadków i darowizn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że zasadniczo nabycie nieodpłatnej dożywotniej renty od córki jest objęte przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 tej ustawy „przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustanowienia tych praw”.

Skoro jednak podatniczka zawrze umowę z córką, to w tym przypadku będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania przewidziane dla najbliższych członków rodziny, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z tym przepisem podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

  • nabycie spadku lub darowizny od osób z najbliższej rodziny (tzw. zerowej grupy podatkowej) oraz
  • zgłoszenie nabycia majątku naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Tego drugiego warunku nie trzeba jednak spełniać, gdy umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy). Dyrektor KIS potwierdził, że w tym zakresie nie trzeba też płacić podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, a tak jest w tym przypadku. ©℗