Przedsiębiorca strefowy, który zrealizował nową inwestycję, nie powinien kontynuować produkcji na bazie innej infrastruktury niż ta, o której mowa w decyzji wydanej przez ministra rozwoju i technologii. W przeciwnym razie grozi mu utrata zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która w 2018 r. dostała decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Zadeklarowała chęć wybudowania instalacji przemysłowej, która zwiększyłaby zdolności produkcyjne istniejącego przedsiębiorstwa.

W 2021 r. spółka zrealizowała tę inwestycję. Pojawił się jednak problem, bo produkcja przy wykorzystaniu tej instalacji okazała się nieopłacalna. Spółka planowała więc czasowo zaprzestać wykorzystywania tej instalacji (z opcją wznowienia produkcji w przyszłości) albo sprzedać ją po upływie pięciu lat. Tyle czasu powinna była odczekać jako duży przedsiębiorca, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. (podobny przepis obowiązuje obecnie).

Niezależnie od tego, który scenariusz by wybrała, nadal – jak zapewniła we wniosku o interpretację – prowadziłaby działalność gospodarczą na terenie i w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wskazanych w decyzji o wsparciu nowej inwestycji.

Uważała więc, że w obu przypadkach powinna móc nadal korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Argumentowała, że w świetle ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 74 ze zm.) i wspomnianego rozporządzenia z 28 sierpnia 2018 r. warunkiem zwolnienia z podatku jest utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, oraz utrzymanie własności składników majątku nabytych w ramach decyzji o wsparciu w okresie wskazanym w rozporządzeniu.

Warunki te będą spełnione – twierdziła spółka.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że dochód, aby był zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, powinien być uzyskany z działalności prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu i na podstawie decyzji o wsparciu. Kluczowe jest więc uzyskiwanie dochodu z nowej inwestycji. Warunek ten nie jest spełniony, gdy podatnik nie wypracowuje dochodu na bazie zespołu składników majątkowych nabytych w ramach wydatków, których dotyczy decyzja o wsparciu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.©℗