Zeznanie roczne można wysłać przez internet na kilka sposobów: wypełnić formularz interaktywny, skorzystać ze specjalnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub z usługi wstępnego wypełnienia zeznania przez administrację podatkową.
Czy trzeba wskazać Ministerstwo Finansów
Pani Helena chce złożyć PIT-36 przez internet. Czy powinna wskazać w nim zamiast właściwego urzędu skarbowego Ministerstwo Finansów?
NIE
Przy deklaracjach składanych elektronicznie obowiązują takie same zasady jak w przypadku zeznań przesyłanych w formie tradycyjnej – papierowej. Oznacza to, że w formularzu PIT trzeba wskazać urząd skarbowy, do którego podatnik należy. Jeśli przykładowo będzie to urząd skarbowy Warszawa-Bielany, to ten urząd trzeba wskazać w formularzu e-PIT.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
Czy urząd skarbowy wypełni za mnie PIT
Pani Agnieszka musi rozliczyć się z dochodów za zeszły rok. Poza umową o pracę miała jeszcze kilka umów o dzieło od tego samego pracodawcy. Dostała więc jeden PIT-11. Czy urząd skarbowy może za nią wypełnić zeznanie roczne?
TAK
Pani Agnieszka może skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (z ang. PFR – pre-filled tax return), jaką oferuje Ministerstwo Finansów. Dotyczy ona jednak wyłącznie zeznań rocznych składanych na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Usługa polega na udostępnieniu przez fiskusa wstępnie wypełnionego zeznania na podstawie danych, jakie przesłał mu pracodawca (PIT-11). Po wejściu na Portal Podatkowy (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) pani Agnieszka będzie mogła wejść w zakładkę „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)”, a następnie „PFR PIT-37 za 2015 r.” i pobrać propozycję zeznania. Innymi słowy, fiskus nie wypełni druku i nie wyśle go za nas. Musi to zrobić podatnik, który po pobraniu propozycji musi ją sprawdzić, może ją pozmieniać, m.in. dodać do formularza ulgi podatkowe (np. na dzieci) i dopiero wysłać. Jest to niewątpliwie jeden z najprostszych sposobów wysłania zeznania rocznego PIT-37. Nie trzeba ściągać żadnych formularzy, programów, nie trzeba mieć e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Wszystko robimy online, na stronie Portalu Podatkowego i w tym samym miejscu podpisujemy e-zeznanie. Wystarczą do tego dane: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy (PESEL), data urodzenia i kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362).
Czy małżonkowie muszą rozliczyć się oddzielnie
Pan Wiesław i pani Aleksandra chcieliby rozliczyć się razem jako małżonkowie. Pani Aleksandra w ubiegłym roku niewiele zarobiła, więc wspólne rozliczenie opłacałoby się. – Chcemy przesłać zeznanie elektronicznie. Czy w takim przypadku musimy rozliczyć się oddzielnie – pytają
NIE
Małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie roczne zarówno wtedy, gdy składają zeznanie w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie ma żadnych przeszkód – ani technicznych, ani prawnych, aby wspólny PIT przesłać przez internet. Zeznanie w takich przypadkach składa jeden z małżonków (ten, który jest wskazany w nim jako pierwszy) i to on składa oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Przypomnijmy też, że wspólne zeznanie mogą złożyć małżonkowie, między którymi istniała przez cały rok podatkowy (2015) wspólność majątkowa i pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy mogę dodać do zeznania załączniki
Pan Jarosław chce wysłać e-PIT-37 przez internet. Ma dwójkę dzieci, więc chciałby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie wie tylko, czy składając zeznanie w ten sposób, może dołączyć załączniki, np. PIT-O.
TAK
Do zeznań rocznych składanych drogą elektroniczną można dodawać załączniki. Przykładowo do formularza PIT-37 można dodać: PIT-O, PIT-D, PIT-UZ oraz PIT-2K. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba więc wypełnić załącznik PIT-O. Gdyby natomiast pan Jarosław chciał złożyć również wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, powinien do zeznania dołączyć także załącznik PIT-UZ.
W praktyce możliwe jest wykorzystanie wszystkich trzech możliwości złożenia zeznania drogą elektroniczną: wysłanie formularza interaktywnego, skorzystanie z aplikacji e-Deklaracje Desktop lub z usługi wstępnie wypełnionego zeznania.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
Czy formularz jest alternatywą dla PFR
Pani Mirosława chce sama wypełnić zeznanie roczne i przesłać je przez internet do urzędu skarbowego. Czy wystarczy, że złoży formularz interaktywny?
TAK
Podatnicy poza usługą wstępnie wypełnionego zeznania przez administrację mogą skorzystać z systemu e-Deklaracje, za pomocą którego wysyłany jest formularz interaktywny. Można go wypełnić, ściągając ze strony e-deklaracje.gov.pl plik, który jest elektroniczną kopią druku papierowego PIT, albo korzystając ze specjalnej aplikacji e-Deklaracje Desktop. Po zainstalowaniu aplikacji na swoim komputerze mamy program, w którym możemy otworzyć i wypełnić formularz PIT, wysłać go do fiskusa, pobrać urzędowe poświadczenie odbioru oraz sprawdzić podstawę prawną. Aplikacja wydaje się łatwiejszym sposobem wysłania zeznania przez internet. Bez względu na wybór – formularz czy aplikacja – trzeba pamiętać o pobraniu niezbędnego oprogramowana i aktualnej wtyczki plug-in (wersja 4.2.0), które umożliwiają wysyłkę. Linki do programów znajdują się na stronie internetowej e-deklaracje.gov.pl.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Czy muszę pobrać wstępnie wypełnione zeznanie
Pani Beata chce zobaczyć, jak urząd skarbowy wypełni jej zeznanie roczne, i złożyć go przez portal podatkowy. – Czy aby skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR), muszę je pobrać z portalu – pyta czytelniczka
TAK
Pani Beata musi pobrać zeznanie z portalu, ale nie ściąga go na swój komputer, a jedynie otwiera w portalu. Jak skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania, wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych. Załóżmy, że chodzi o PIT-37. Po pierwsze trzeba wejść w zakładkę „PFR PIT-37 za 2015 r.” na portalu podatkowym i pobrać zeznanie. Następnie wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) oraz dokonać tzw. uwierzytelnienia, czyli wprowadzić dane: PESEL lub NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2015 r. Co ważne, mamy jedynie pięć prób na poprawne uwierzytelnienie. Jeśli to się nie uda, usługa zostanie zablokowana i trzeba będzie złożyć zeznanie roczne za pomocą innych metod elektronicznych (formularz interaktywny lub aplikacja desktopowa) albo w formie papierowej. Jeśli uwierzytelnienie się uda, system poda informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR (czyli np. PIT-11). Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania podatnik może zmieniać wszystkie pola formularza. Po ich sprawdzeniu i upewnieniu się, że podał wszystkie niezbędne elementy (np. ulgi, załączniki, wskazanie organizacji, której przekaże 1 proc. podatku), musi zeznanie podpisać: bezpiecznym e-podpisem lub podając swoje dane osobowe oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. Następnie należy podać adres e-mail, na który system wyśle kod autoryzujący, niezbędny do sprawdzenia statusu wysłanego zeznania i pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). System weryfikuje bowiem wysłane zeznanie i nadaje mu określony status. Jedynie dla tych dokumentów, które otrzymają status o numerze „200”, podatnik może pobrać UPO. Potwierdza ono, że złożył zeznanie roczne PIT.
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362).
Czy można wysłać PIT drogą elektroniczną
Pan Dariusz ma jeden etat w firmie i nigdzie nie dorabia. Zapomniał upoważnić firmę do rozliczenia go z fiskusem. Chce więc szybko i w prosty sposób wysłać zeznanie za 2015 r. Czy może zeskanować PIT i wysłać go e-mailem?
NIE
Przepisy pozwalają przesyłać zeznania w formie elektronicznej, ale nie dopuszczają wysyłki zeskanowanego druku e-mailem. Pan Dariusz musi dopełnić pewnych formalności, aby fiskus miał pewność, że to on wysłał swoje zeznanie roczne. W związku z tym może wysłać np. formularz interaktywny, który musi podpisać – albo bezpiecznym e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, albo za pomocą danych autoryzujących. W drugim przypadku będzie musiał podać m.in. kwotę przychodu z zeznania za 2014 r. Całą procedurę wysyłki e-PIT zakończy dopiero pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
Podstawa prawna
Art. 3a i 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362).