Doradcy podatkowi sprzeciwiają się likwidacji dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Chcieliby też, aby resort finansów nie marginalizował ich roli.
Przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych przekonywali w piątek, że system podatkowy powinien być zbudowany od podstaw. Tymczasem – jak mówili – Ministerstwo Finansów zajmuje się doraźnym uszczelnianiem niespójnych przepisów. Skrytykowali resort za zawrotne tempo tych zmian i ich niedopracowanie.
Zarzucali też ministerstwu, że ignoruje postulaty zgłaszane przez doradców w trakcie konsultacji. Podkreślali, że o wiele lepiej układa im się współpraca z Ministerstwem Rozwoju.
Mocno opowiedzieli się za zachowaniem dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Jej likwidację Ministerstwo Finansów zapisało w najnowszym projekcie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Zaznaczyło, że nie jest to jeszcze przesądzone.
– Realizacja takich planów grozi sytuacją w której sądy, złożone z prawników, będą oceniać merytorycznie czy zobowiązanie podatkowe określono we właściwej wysokości. Zastanówmy się, czy to dobry krok – apelowała prof. Jadwiga Glumińska Pawlic, przewodnicząca KRDP.
Paweł Trojanek, przewodniczący mazowieckiego oddziału KRDP, zwrócił uwagę, że już dziś w praktyce dwuinstancyjność jest fikcją. Stało się tak po ubiegłorocznej konsolidacji urzędów i izb skarbowych. Powstała sytuacja, w której z jednej strony urząd skarbowy wchodzi w skład struktury organizacyjnej izb skarbowych, a z drugiej strony przyjmuje się, że działają one jako odrębne organy w trakcie postępowania podatkowego.
KRDP skrytykowała też rządowy plan wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. – Fiskus dostanie w ręce broń atomową, podczas gdy już dziś może i powinien używać instrumentów „precyzyjnych i chirurgicznych”, zapisanych w ordynacji podatkowej – stwierdził Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący KRDP. Skrytykował klauzulę za jej niedookreśloność, a sam termin vacatio legis, założony w projekcie nowelizacji ordynacji, za zbyt krótki (rząd planuje, że klauzula zacznie działać jeszcze w I połowie br.).
Dariusz Michał Malinowski, wiceprzewodniczący KRDP, zwrócił uwagę na zaproponowaną pod koniec stycznia br. przez Komisję Europejską unijną wersję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Dlatego dziwi go pośpiech naszego kraju we wprowadzaniu własnej klauzuli.
Odniósł się także do planów reformy unijnego systemu VAT. W jego przekonaniu najlepszym pomysłem jest rozważana przez Brukselę koncepcja pobierania „u źródła” podatku od towarów i usług (pisaliśmy o tym w DGP nr 42/2016). Danina byłaby pobierana w kraju wysyłki towaru, ale według stawek obowiązujących w państwie nabywcy.