Usługi nadawcze świadczone przez publiczne radio nie podlegają VAT – uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE
Chodziło o sprawę czeską, ale w świetle rządowych planów wprowadzenia nowej opłaty audiowizualnej w wysokości 15 zł miesięcznie – może mieć ona duże znaczenie dla naszego kraju. Z zapowiedzi wynika, że byłaby ona doliczana do rachunku za prąd i dotyczyłaby samego faktu posiadania odbiornika radiowego bądź telewizyjnego.
Opinia rzecznika generalnego nie jest wprawdzie wiążąca dla sędziów TSUE, ale praktyce przy wydawaniu wyroku kierują się oni jego stanowiskiem.
Zdaniem Łukasza Warmińskiego, doradcy podatkowego w LWTA, jeżeli wyrok TSUE będzie zgodny z opinią rzecznika generalnego, to oznaczać to będzie, że także polskie publiczne radio i telewizja nie prowadzą działalności podlegającej VAT, a opłata abonamentowa nie będzie związana z jakąkolwiek świadczoną przez nie usługą.
W sprawie, która trafiła przed TSUE, chodziło o sposób wyliczenia proporcji odliczenia VAT przez czeskie radio. Pierwotnie w jej ramach uwzględniało ono także obowiązkowe opłaty abonamentowe jako wynagrodzenie za usługę nadawczą. Uważało, że są one związane z inną niż komercyjna działalnością publicznego radia, która jest wolna od daniny na podstawie art. 132 ust. 1 pkt q dyrektywy VAT.
Potem jednak radio zmieniło zdanie i uznało, że opłaty w ogóle nie są opodatkowane. Z tego powodu wyłączyło je z obliczanej proporcji, co pozwoliło mu odliczyć więcej VAT. Zmianę tę zakwestionował czeski fiskus, a spór z radiem zakończył się pytaniem do unijnego trybunału.
Zdaniem Macieja Szpunara, rzecznika generalnego TSUE, rację ma radio. Obowiązek opłacania opłaty radiowej nie zależy bowiem od tego, czy dana osoba faktycznie korzystała z usług nadawcy publicznego. Jest to zobowiązanie ustawowe, związane z faktem posiadania odbiornika radiowego. Audycje są ogólnodostępne, nie ma znaczenia ich ekonomiczna opłacalność ani liczba słuchaczy. Publiczny nadawca nie świadczy więc odpłatnej usługi, która podlegałaby VAT – stwierdził rzecznik.
Publiczny nadawca nie świadczy usługi, która podlegałaby VAT
ORZECZNICTWO
Opinia rzecznika generalnego TSUE z 17 marca 2016 r., sygn. akt C-11/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia