Z początkiem wakacji mogą wzrosnąć ceny okularów słonecznych. Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o VAT wynika, że od lipca 2016 r. wzrośnie z 8 do 23 proc. stawka podatku na soczewki kontaktowe i okularowe, które nie służą korekcie wzroku.
Podstawową stawką zostaną też objęte smoczki, odciągacze do mleka, cewki, strzykawki i butelki na gorącą wodę. Dziś wszystkie te towary są wymienione w pozycji 92 i 103 załącznika nr 3 ustawy o VAT jako te, które są objęte preferencyjną stawką 8 proc. Po zmianach w tych pozycjach będą wymienione tylko soczewki kontaktowe i okularowe korygujące wzrok, a także osłonki antykoncepcyjne i poduszki pneumatyczne dla chorych.
Od lipca zostanie z kolei uchylona pozycja 82 załącznika nr 3. Wymienione są w niej cysteiny, cystyny i ich pochodne wykorzystywane głównie jako składniki suplementów diety oraz produktów farmaceutycznych.
Zmiany to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 czerwca 2015 r. (C-678/13). TSUE stwierdził, że Polska nie może stosować obniżonej stawki m.in. do towarów, które nie są produktami farmaceutycznymi używanymi do ochrony zdrowia lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej.