W styczniu 2016 r. do budżetu państwa wpłynęło o 250 mln zł więcej CIT, niż się spodziewaliśmy – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Resort spodziewa się dalszych wzrostów w lutym. Mają one wynieść, według wstępnych szacunków, około 150 mln zł. Zdaniem MF do tak dobrych wyników mogła się przyczynić duża liczba dobrowolnie złożonych przez firmy korekt rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (chodzi o transakcje objęte przepisami o cenach transferowych). O składanie dobrowolnych korekt MF apelował do przedsiębiorców jeszcze w grudniu 2015 r. Zapowiada, że wkrótce kwestie związane z cenami transferowymi staną się jednym z priorytetów kontroli skarbowej.
We wcześniejszym komunikacie resort finansów poinformował, że rosną wpływy ze wszystkich podatków, z wyjątkiem akcyzy. Przykładowo z VAT budżet uzyskał w styczniu 2,7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Zdaniem MF, prawdopodobnie przyczyniła się do tego m.in. skuteczniejsza praca urzędników kontroli skarbowej.