W połowie przyszłego roku zakończą swoją pracę urzędnicy administracji skarbowej i celnej, którzy nie otrzymają nowych warunków zatrudnienia albo sami je odrzucą.
Tak wynika z projektu ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową. Reforma, którą szykuje Ministerstwo Finansów, przewiduje utworzenie od 2017 r. nowej, jednolitej struktury fiskusa, która ma powstać na bazie izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. W zamian mają funkcjonować izby administracji skarbowej, którym podlegałyby urzędy administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe. Jak już pisaliśmy w DGP (nr 13/2016), minister finansów przyznał w odpowiedzi na interpelację poselską nr 253, że ujednolicenie fiskusa wiązać się będzie ze spadkiem zatrudnienia w administracji podatkowej o 10–15 proc.
Ważne dla urzędników