Trzy dni dostali dyrektorzy izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i izb celnych na wniesienie uwag do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
KAS miałaby zacząć działać już od 1 stycznia 2017 r. – poinformował minister finansów Paweł Szałamacha w odpowiedzi z 15 stycznia 2016 r. na interpelację poselską nr 253. Minister przyznał, że reforma będzie się wiązać ze spadkiem zatrudnienia w administracji podatkowej o 10–15 proc. Jej skutkiem ma być większa efektywność w walce z oszustwami podatkowymi i usprawnienie obsługi podatnika – zapowiedział.
Projekt (datowany na 18 stycznia 2016 r.) różni się nieco od pierwotnej wersji, którą DGP opisywał w ubiegłym tygodniu. Nie zmieniło się jednak to, co najistotniejsze, czyli pomysł, aby scentralizować organy podatkowe, celne i skarbowe.