Związkowcy ze Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej chcą wspólnie przeciwdziałać planom scentralizowania urzędów.
W tej sprawie zawarli porozumienie na spotkaniu z 18 lutego 2016 r., na którym m.in. omawiano najnowszy projekt (z 17 lutego) ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
– Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych zgodzili się, że kierunek reformy jest niebezpieczny dla polskiego interesu publicznego. Konsolidacja nie tylko nie przyniesie dodatkowych wpływów budżetowych, lecz wręcz zagrozi tym pobieranym już dziś – informuje Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.
Jego zdaniem, jeśli reforma wejdzie w życie, to będą trudności z pozyskaniem 15 mld zł, na które liczy rząd, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i skuteczniejszej walce z przemytem. Dodaje, że ta kwota może być znacznie wyższa i związek poprosił o spotkanie w tej sprawie z ministrem finansów. – Chaos wywołany reorganizacją i tworzeniem KAS może to znacząco utrudnić – ostrzega Sławomir Siwy. Przypomina, że równie krytyczne są opinie ekspertów.
Związkowcy zamierzają ministrowi przedstawić własne koncepcje koniecznych reform w Służbie Celnej, urzędach kontroli skarbowej i administracji podatkowej.