Dochód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku, jeżeli jest przeznaczony na własne cele mieszkalne, ale preferencja ta przysługuje tylko podatnikom, którzy wzięli kredyt hipoteczny, a nie tym, którzy przejęli dług wraz z odziedziczoną nieruchomością – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która w spadku po ojcu dostała działkę z domem jednorodzinnym. Wkrótce okazało się, że nieruchomość jest obciążona kredytem, a oprócz tego zmarły zostawił jeszcze inne długi. Córka zaczęła je spłacać z własnych środków, ale szybko się one skończyły. Postanowiła więc sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Z uzyskanych tym sposobem pieniędzy całkowicie uregulowała kredyt hipoteczny za odziedziczony po ojcu dom, w którym wcześniej mieszkała.
Uważała, że tym sposobem dochód ze sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania, ponieważ zostanie przeznaczony w całości na jej własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).