Urzędy skarbowe orzekają niekorzystnie dla pracodawców m.in. w razie ustalenia diety ujemnej czy wypłaty świadczeń przekraczających limity z rozporządzenia. Z pomocą przychodzą sądy administracyjne.
Ustalając i wypłacając należności za czas krajowej podróży służbowej, pracodawcy często mają wątpliwości m.in. co do tzw. diety ujemnej, zapewnienia pracownikowi posiłków o wyższej cenie niż wynosi dieta (lub jej odpowiednia część) czy rozliczania śniadań zapewnionych w cenie noclegu. Nie rozwiewa ich również niejednolite podejście do tych zagadnień organów skarbowych. Ostatnio jednak z orzecznictwa sądów administracyjnych wyłania się podejście dużo bardziej przychylne dla pracowników i pracodawców niż wynikające z wcześniejszych interpretacji.
Kwoty a przedział czasu