Limit zarobków dziecka uprawniający rodziców do skorzystania z preferencji w PIT należy liczyć jedynie po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, a nie także składek ZUS – orzekł NSA.
Linia orzecznicza sądu kasacyjnego w tej kwestii wyraźnie się polaryzuje. W ostatnich miesiącach poszczególne składy orzekające NSA prezentowały dwa stanowiska – zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla podatników. Z jednych wyroków wynikało, że chodzi o kwotę pomniejszoną zarówno o koszty podatkowe, jak i składki ZUS (sygn. akt II FSK 2163/13), z innych – że tylko o koszty (sygn. akt II FSK 3000/13).
W pierwszym wypadku od dochodu dziecka należałoby więc odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które pracodawca obowiązkowo potrąca każdemu, kto jest zatrudniony na umowę o pracę. W drugim wypadku dochodem decydującym o prawie rodziców do ulgi miałby być przychód dziecka pomniejszony jedynie o koszty.