Kasyno nie odejmie podatku naliczonego od kupionych automatów do gier, bo te nie mają bezpośredniego związku z opodatkowaną sprzedażą alkoholu – orzekł NSA.
Sądu nie przekonał argument, że automaty i stoły do gry generują w kasynie sprzedaż alkoholu rzędu dwóch milionów złotych rocznie. Sędzia Arkadiusz Cudak podkreślił, że choć urządzenia te wpływają na wartość sprzedaży opodatkowanej, to jednak nie w taki sposób, który uprawniałby do odliczenia VAT.
Sprawa dotyczyła wrocławskiego kasyna. Oprócz gier hazardowych (zwolnionych z VAT) oferowało ono zakup alkoholu i papierosów. Kasyno sądziło, że może odliczyć – proporcjonalnie – VAT naliczony przy zakupach automatów do gier.
Tłumaczyło, że klient kasyna przychodzi nie tylko po to, by zagrać, by wypić drinka. – W zasadzie to maszyny do gier generują sprzedaż alkoholu – argumentował pełnomocnik kasyna. Tłumaczył, że kasyno musiało nawet podnieść opłatę za wstęp, bo była zbyt niska, przez co kusiła studentów, którym bardziej opłacało się kupować alkohol w kasynie niż w okolicznych barach.
Argumentem miało być też to, że maszyny są od nowości wyposażone w miejsca na popielniczkę i szkło barowe.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu nie zgadzał się na odliczanie VAT. Stwierdził, że prawo to przysługuje tylko w stosunku do towarów, które mają bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. – Sprzedając drinki, można odliczyć VAT zapłacony w cenie alkoholu, ale nie maszyny do gry. W przeciwnym wypadku można by odliczać każdy wydatek – tłumaczył.
Kasyno przegrało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Orzekł on, że zakupy urządzeń do prowadzenia gier losowych oraz oprogramowania i usług z tym związanych mają wyłącznie na celu sprzedaż gier, a ta nie jest opodatkowana VAT. To, że klienci piją alkohol w czasie gry, nie daje prawa do odliczenia – skwitował sąd.
W skardze kasacyjnej kasyno powołało się na możliwość odliczania VAT od kosztów wspólnych, takich jak wydatki na adaptację pomieszczeń, media, ochronę. Uważało więc, że te same zasady powinny obowiązywać względem automatów do gier.
Przegrało jednak także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd uznał, że maszyny i stoły do gier nie mają związku z działalnością barową. Sędzia Cudak przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem TSUE prawo do odliczenia daje tylko bezpośredni związek między nabyciem towarów a sprzedażą opodatkowaną.
Sądu nie przekonała też argumentacja w sprawie możliwości odliczania VAT od kosztów ogólnych. To zupełnie inna kwestia – orzekł.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1354/14, I FSK 1526/14