Bardziej skoordynowana i zdecydowana walka z oszustwami podatkowymi - to cel nowych propozycji przedstawionych dziś przez Komisję Europejską. Oprócz zaleceń dla państw członkowskich są także między innymi prawnie wiążące regulacje, które mają utrudnić firmom uchylanie się od płacenia podatków.

Do oszustw podatkowych dochodzi zwykle na podstawie tajnych układów jakie wielkie koncerny zawierają z państwami członkowskimi. „Każda firma musi płacić podatki tam, gdzie generuje zyski, to jest podstawowe założenie naszych działań” - powiedział komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Bruksela proponuje między innymi wymianę informacji między krajami na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w Unii, nową procedurę dotyczącą wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie i prawnie wiążące sposoby blokowania metod najczęściej używanych przez koncerny. Jak mówił Moscovici, zgodnie z danymi Parlamentu Europejskiego każdego roku Unia traci od 50 do 70 miliardów euro przez unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

„To pięć razy więcej niż unijne fundusze na kryzys migracyjny w tym i w przyszłym roku, to pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na szpitale, szkoły, transport, bezpieczeństwo czy walkę z terroryzmem„ - podkreślał Moscovici.

Reklama

Teraz propozycje Komisji będą analizowane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.