Do oszustw podatkowych dochodzi zwykle na podstawie tajnych układów jakie wielkie koncerny zawierają z państwami członkowskimi. „Każda firma musi płacić podatki tam, gdzie generuje zyski, to jest podstawowe założenie naszych działań” - powiedział komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Bruksela proponuje między innymi wymianę informacji między krajami na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w Unii, nową procedurę dotyczącą wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie i prawnie wiążące sposoby blokowania metod najczęściej używanych przez koncerny. Jak mówił Moscovici, zgodnie z danymi Parlamentu Europejskiego każdego roku Unia traci od 50 do 70 miliardów euro przez unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

„To pięć razy więcej niż unijne fundusze na kryzys migracyjny w tym i w przyszłym roku, to pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na szpitale, szkoły, transport, bezpieczeństwo czy walkę z terroryzmem„ - podkreślał Moscovici.

Teraz propozycje Komisji będą analizowane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.