Nadrzędnym celem postępowania w sprawie zwrotu podatku jest eliminacja wyłudzeń i ma ona prymat nad szybkim załatwieniem sprawy – orzekł NSA.
Z tego powodu spółka, która wnioskowała o przyspieszony zwrot podatku naliczonego, musi poczekać do czasu zakończenia kontroli u jej kontrahentów. Firma ta obracała złomem złota i surowców, czyli takimi towarami, w przypadku których wyłudzenia podatku zdarzają się najczęściej. Fiskus przez dwa lata nie zwrócił jej ok. 64 mln zł VAT naliczonego, choć ona sama liczyła na odzyskanie podatku już w ciągu 25 dni. Jej prezes argumentował, że nieuzasadniona odmowa zwrotu podatku doprowadza firmę do ruiny, bo zablokowane przez fiskusa pieniądze stanowią 90 proc. środków finansowych firmy.
Problem rozpatrywany przez NSA dotyczył możliwości przedłużenia postępowania w sprawie zwrotu VAT i bezczynności dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
Naczelnik urzędu skarbowego, który przedłużył termin zwrotu, tłumaczył, że nie może oddać podatku w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie oszustwa. Wyjaśniał, że postępowania kontrolne prowadzone przez UKS względem spółki i jej kontrahentów mają związek ze śledztwem prokuratorskim w sprawie oszustw przy obrocie złotem. Tym bardziej że wykryto już 70 firm obracających pustymi fakturami.
Spółka uważała jednak, że fiskus nie ma prawa przetrzymywać jej pieniędzy, skoro śledztwo prokuratorskie nie dotyczy ani jej samej, ani członków jej zarządu i pracowników. Twierdziła, że dyrektor UKS zbiera dowody, które nie mają związku z jej sprawą.
Sądy stanęły jednak po stronie organów. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, jak i NSA orzekły, że naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin na zwrot podatku do czasu zakończenia weryfikacji i nie musi precyzować, kiedy to nastąpi. Sędzia NSA Alojzy Skrodzki wyjaśnił, że nieszczęściem spółki jest to, że handlowała towarami „wrażliwymi” i musi liczyć się z tym, że nie odzyska podatku dopóty, dopóki organy nie wykluczą jej udziału w przestępstwie.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 899/15, I FSK 1110/15, I FSK 1111/15.