Sprawy darczyńców, którzy niesłusznie odpisali darowizny od podatku, kierując się przy rozliczeniu rocznym błędnymi zapisami w broszurze Ministerstwa Finansów, powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika – orzekł NSA.
Chodziło o starsze małżeństwo, które od wielu lat przekazywało darowizny na rzecz parafii i odliczało je od dochodu do opodatkowania. Przez długi czas nie nastręczało to podatnikom żadnych problemów. W 2006 r. doszło jednak do zmiany przepisów. Od tej pory z art. 26 ust. 6d i ust. 7 ustawy o PIT wynika, że prawo do odliczenia darowizny pieniężnej przysługuje jedynie przy wpłatach na rachunek bankowy.
Wcześniej podatnicy przekazywali pieniądze bez pośrednictwa banku, wręczając gotówkę proboszczowi, który wystawiał jedynie pokwitowanie. Tak też zrobili w 2006 r., co wzbudziło wątpliwości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Naczelnik zakwestionował więc odliczenie darowizny, a jego decyzję utrzymał w mocy dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.